DODAJ

Wrocław: Zabytkowy most Osobowicki przejdzie kompleksowy remont. Urzędnicy szukają projektanta

Drogi i mosty / Wrocław
Wrocław: Zabytkowy most Osobowicki
Mariusz Bartodziej
2019-10-04 15:47:40
Dokumentacja obejmie prace m.in. z branż drogowej, torowej i elektrycznej. Ponadto ma uwzględniać odbudowę wieżyczek. Zwycięzca przygotuje ją w ciągu roku. Roboty mają się skończyć za pięć lat.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ogłosiły 4 października przetarg na opracowanie projektu przebudowy mostu Osobowickiego (łączącego Kleczków z Różanką) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Termin składania ofert mija 5 listopada. O wyborze wykonawcy zadecyduje w 60% cena, w 20% doświadczenie projektanta branży mostowej, a po 10% drogowej i architektonicznej. Na realizację zadania będzie miał dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór spełni do zakończenia robót, czyli najpóźniej do 31 grudnia 2024 roku.

Kompleksowy remont

Most Osobowicki jest istotnym elementem w strukturze miasta z punktu widzenia prowadzenia transportu zbiorowego – podkreślają urzędnicy. – Prowadzi przez niego główny korytarz tramwajowy w kierunku północnych osiedli mieszkaniowych. W docelowym układzie mostu planowane jest wprowadzenie głównej trasy rowerowej łączącej właśnie te osiedla ze śródmieściem.

Inwestycja obejmuje branże mostową, drogową, torową, sanitarną, czy elektryczną. Jezdnia zostanie zwężona – w kierunku do centrum samochody oraz komunikacja miejska będą miały osobne pasy, a z centrum będzie jeden pas wspólny o szerokości 3 m. Do tego wzdłuż wschodniej strony drogi będzie prowadzić dwukierunkowa trasa rowerowa. Wykonawca zwiększy przestrzeń dla pieszych i rowerów przy skrzyżowaniu ul. Osobowickiej oraz Na Polance, połączy planowaną trasę rowerową z tą na ul. Pasterskiej, a także wprowadzi przejścia i przejazdy na wysokości wybrzeża Conrada-Korzeniowskiego. Wszystkie elementy konstrukcji mostu zostaną naprawione, a sieć trakcyjna – wymieniona.

Wikimedia Commons


Przywrócenie wieżyczek i usunięcie rurociągów

Most Osobowicki został zbudowany, ponieważ modernizacja drogi wodnej wymagała utworzenia nowej przeprawy w tej części Wrocławia. Składa się z dwóch obiektów. Północny (8-przęsłowy, o długości 223 m, prowadzący nad Starą Odrą i kanałem Różanka) powstał w latach 1895-1897, m.in. wg projektu radcy budowlanego Alfreda von Scholtz. Na tarasach widokowych na co trzecim filarze mieściły się zadaszone wieżyczki, już nieistniejące (do odbudowy w ramach II etapu inwestycji). Przetrwały za to ozdobne balustrady z obeliskami z tarczami herbowymi. Południową przeprawę (1-przęsłową, nad Kanałem Miejskim) wzniesiono w latach 1904-1905. Zachowały się na nim żeliwne bariery z ozdobnymi kratami, zakończone kamiennymi słupkami.

Cała konstrukcja jest wpisana od 1976 roku do rejestru zabytków, w związku z czym miejski konserwator wydał zalecenia. Oczekuje m.in. zachowania kompozycji przestrzennej mostów (gabarytów, form, oryginalnych elementów i detali) i ich konstrukcji, usunięcia lub przeniesienia "nieestetycznych" sieci rurociągów, a także przywrócenia wieżyczek na tarasach, żeliwnych słupów latarń oraz ozdobnych, metalowych słupów tramwajowych.

Ponad 30 milionów na przebudowę Osobowickiej

Remontu doczeka się także fragment pobliskiej ul. Osobowickiej. WI za drugim razem rozstrzygnęły przetarg, choć miasto musi dopłacić ponad 8 mln zł. Inwestycja pochłonie blisko 34 mln zł. Obejmuje kompleksową rozbudowę wraz z utworzeniem parkingu. O szczegółach pisaliśmy we wrześniu.