Wrocław: Co z remontem zabytkowego mostu Osobowickiego? Magistrat ma problem z wyłonieniem wykonawcy projektufot. Jakub Zazula

Wrocław: Co z remontem zabytkowego mostu Osobowickiego? Magistrat ma problem z wyłonieniem wykonawcy projektu

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Najpierw najtańsza oferta wyniosła prawie 2,5 miliona złotych, teraz niespełna milion mniej. Wciąż jednak przekraczała zaplanowany budżet, dlatego będzie potrzebne trzecie postępowanie. Przeprawa nad Odrą ma być odnowiona do 2024 roku.
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. unieważniły 10 lutego drugi przetarg na opracowanie projektu przebudowy mostu Osobowickiego (łączącego Kleczków z Różanką) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Do 9 stycznia wpłynęły trzy oferty. PBW Inżynieria Sp. z o.o. oczekiwała 969 tys. zł brutto (910 tys. zł w zakresie gminy i 59 tys. zł MPWiK), Firma Inżynierska GF-Mosty Grzegorz Frej 1 mln 484 tys. zł (odpowiednio 1 mln 472 tys. zł i 11 tys. zł), a Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 2 mln 643 tys. zł (2 mln 541 tys. zł oraz 102 tys. zł). Miasto planuje przeznaczyć na ten cel 814 tys. zł (750 i 64 tys. zł). Wymaganie formalne spełniły tylko dwie droższe oferty. Urzędnicy postanowili nie dopłacać brakujących około 670 tys. zł.
W tym postępowaniu ponownie przewidziano na wykonanie projektu dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy. Nadzór ma być pełniony do zakończenia robót, czyli najpóźniej (planowo) do 31 grudnia 2024 roku.
O ogłoszeniu pierwszego przetargu informowaliśmy w październiku ubiegłego roku. Do 5 listopada zgłosiło się dwóch chętnych: Eco-Investment Poland Sp. z o.o. (2 mln 398 tys. zł) oraz Transprojekt Gdański (2 mln 643 tys. zł). Już dwa dni później WI unieważniły postępowanie.
fot. Jakub Zazula

Kompleksowy remont

Most Osobowicki jest istotnym elementem w strukturze miasta z punktu widzenia prowadzenia transportu zbiorowego – podkreślają urzędnicy. – Prowadzi przez niego główny korytarz tramwajowy w kierunku północnych osiedli mieszkaniowych. W docelowym układzie mostu planowane jest wprowadzenie głównej trasy rowerowej łączącej właśnie te osiedla ze śródmieściem.
Inwestycja obejmuje branże mostową, drogową, torową, sanitarną, czy elektryczną. Jezdnia zostanie zwężona – w kierunku do centrum samochody oraz komunikacja miejska będą miały osobne pasy, a z centrum będzie jeden pas wspólny o szerokości 3 m. Do tego wzdłuż wschodniej strony drogi będzie prowadzić dwukierunkowa trasa rowerowa. Wykonawca zwiększy przestrzeń dla pieszych i rowerów przy skrzyżowaniu ul. Osobowickiej oraz Na Polance, połączy planowaną trasę rowerową z tą na ul. Pasterskiej, a także wprowadzi przejścia i przejazdy na wysokości wybrzeża Conrada-Korzeniowskiego. Wszystkie elementy konstrukcji mostu zostaną naprawione, a sieć trakcyjna – wymieniona.
Więcej zdjęć w galerii.

Przywrócenie wieżyczek i usunięcie rurociągów

Most Osobowickizostał zbudowany, ponieważ modernizacja drogi wodnej wymagała utworzenia nowej przeprawy w tej części Wrocławia. Składa się z dwóch obiektów. Północny (8-przęsłowy, o długości 223 m, prowadzący nad Starą Odrą i kanałem Różanka) powstał w latach 1895-1897, m.in. wg projektu radcy budowlanego Alfreda von Scholtz. Na tarasach widokowych na co trzecim filarze mieściły się zadaszonewieżyczki, już nieistniejące (do odbudowy w ramach II etapu inwestycji). Przetrwały za to ozdobne balustrady z obeliskami z tarczami herbowymi. Południową przeprawę (1-przęsłową, nad Kanałem Miejskim) wzniesiono w latach 1904-1905. Zachowały się na nim żeliwne bariery z ozdobnymi kratami, zakończone kamiennymi słupkami.
Cała konstrukcja jest wpisana od 1976 roku do rejestru zabytków, w związku z czym miejski konserwator wydał zalecenia. Oczekuje m.in. zachowania kompozycji przestrzennej mostów (gabarytów, form, oryginalnych elementów i detali) i ich konstrukcji, usunięcia lub przeniesienia "nieestetycznych" sieci rurociągów, a także przywrócenia wieżyczek na tarasach, żeliwnych słupów latarń oraz ozdobnych, metalowych słupów tramwajowych.

Obawy mieszkańców

Część mieszkańców, nie kryjąc zadowolenia z zamiaru remontu, zaniepokoiła się zakresem planowanych prac. W związku z tym radni północnych osiedli, w tym Rada Osiedla Osobowice-Rędzin, wystosowali pismo do prezydenta miasta. Ich zdaniem osoby odpowiedzialne za wytyczne do dokumentacji nigdy nie podróżowały mostem Osobowickim w godzinach szczytu. W piśmie czytamy m.in., że stworzenie dwukierunkowej drogi rowerowej przy zachowaniu obustronnych chodników jest zbędne z uwagi na niewielki ruch pieszych i rowerzystów, a zwężenie jezdni spowoduje paraliż komunikacyjny.
Przedstawiciele miasta zapewniają, że zgodnie z przygotowaną analizą na moście zmieszczą się jezdnia, torowisko, chodniki i droga rowerowa. Zaznaczają przy tym, iż uwagi mieszkańców mogą zostać uwzględnione podczas przygotowywania projektu remontu.
FB

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA