DODAJ

Wrocław: Miasto oszczędziło prawie 400 tysięcy złotych na projekcie remontu Pomorskiej. Znamy wykonawcę

Drogi i mosty / Wrocław
Wrocław: Miasto oszczędziło prawie
Mariusz Bartodziej
2018-10-22 16:21:35
Mieszkańcy Nadodrze są coraz bliżej doczekania się po latach przebudowy jednej z głównych ulic na swoim osiedlu. Fragment do placu Staszica obejmie projekt, a od niego do mostu Osobowickiego – tylko koncepcja programowo przestrzenna. Firma BBKS-Projekt zakończy te prace w 2020 roku za ponad milion złotych.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. rozstrzygnęły 19 października przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedla "Poprawa stanu nawierzchni w ul. Pomorskiej" (o jego ogłoszeniu informowaliśmy w sierpniu). Jedynym chętnym było Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o. (odpowiedzialne m.in. za projekt przyszłej trasy tramwajowej na Jagodno). Zaoferowało wykonanie prac za 1 mln 386 tys. zł brutto (1 mln 199 tys. zł dla części w zakresie gminy i 187 tys. zł w zakresie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji). Miasto chciało przeznaczyć na ten cel 1 mln 750 tys. zł (1,5 mln zł gmina i 250 tys. zł MPWiK). Wykonawca ma na realizację zadania 16 miesięcy.

Do przebudowy ponadkilometrowy odcinek

Ul. Pomorska stanowi główne połączenie pomiędzy mostami Pomorskimi a Osobowickim, na linii północ-południe. Przetarg obejmuje trzy aspekty jej remontu. Pierwszym jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy odcinka o długości około 1,4 km – od mostów Pomorskich do ul. Reymonta wraz z terenem pod wiaduktem kolejowym, zamkniętego wlotu placu Staszica, a także skrzyżowania ul. Dubois i Pomorskiej (kolor czerwony). Drugi stanowi przygotowanie dokumentacji projektowej remontu Pomorskiej na fragmencie o długości ok. 0,7 km – od mostów Pomorskich do pl. Staszica (kolor niebieski). Ponadto zwycięska pracownia wykona projekty przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej, a także utworzenia kanalizacji deszczowej.

fot.


Wykonawca musi skoordynować dokumentację z czterema innymi inwestycjami drogowymi planowanymi w tym rejonie. Chodzi o projekt przebudowy mostu Pomorskiego Północnego, ścieżek rowerowych w ul. Dubois (obecnie opracowywany), przebudowy skrzyżowania ul. Dubois i Drobnera oraz koncepcję remontu ul. Reymonta na odcinku od wiaduktu kolejowego do mostu Osobowickiego (przygotowaną w 2015 roku). Wybrane rozwiązania powinien uzgodnić m.in. z Radą Osiedla Nadodrze.

fot. Mariusz Bartodziej


Remont konieczny od zaraz

Dla mnie i wszystkich osób walczących od lat o remont ulicy Pomorskiej najważniejsze jest nasze wspólne bezpieczeństwo. I mówię tu o bezpieczeństwie wszystkich wrocławian: zarówno kierowców, jak i rowerzystów, pieszych oraz osób poruszających się komunikacją miejską – wyjaśnia nam Izabela Duchnowska ze stowarzyszenia Nowe Nadodrze.

Tłumaczy, że kierowcy muszą borykać się z dziurami, rowerzyści z rozmaitymi przeszkodami, a piesi m.in. nie widzą nic po jednej ze stron, gdy chcą się dostać na przystanek przy pl. Staszica.

Brakuje także legalizacji przejść dla pieszych – miejsc użytkowanych przez mieszkańców kiedyś legalnie, a niestety jakiś czas temu zlikwidowano pasy – zauważa Izabela Duchnowska.

Wśród pozostałych problemów wymienia jeszcze zły stan torowisk, co przyczynia się do wykolejeń tramwajów, i ograniczony dostęp do przystanku przy pl. Staszica (proponuje utworzenie przystanku wiedeńskiego).

Remont Pomorskiej nie jest żadnym absurdalnym żądaniem "aktywistów". Powinien być teraz absolutnym priorytetem miasta – podkreśla Duchnowska.

Rura z mostu Pomorskiego zniknie

Mieszkańcy Nadodrza doczekają się również przełożenia sieci ciepłowniczej 2xDn700 z zabytkowego mostu Pomorskiego Południowego nad Odrą pod dno rzeki. Włoska firma zrobi to za ponad 15 mln zł do końca 2019 roku. O szczegółach pisaliśmy w sierpniu.

Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0