Alumetal S.A. rozbuduje fabrykę w GorzycachPixabay

Alumetal S.A. rozbuduje fabrykę w Gorzycach

Orzech
Orzech
REKLAMA

Alumetal S.A. rozbuduje swoją fabrykę zlokalizowaną w miejscowości Gorzyce, w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim. 28 lutego br. Rada Nadzorcza Alumetal S.A. zaakceptowała realizację projektu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakresie stopów wstępnych w zakładzie w Gorzycach.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na poniesienie przez spółkę zależną Alumetal Poland sp. z o.o. wydatków inwestycyjnych w wysokości maksymalnej 12,5 mln zł netto na zasadach i warunkach uzgodnionych przez zarząd spółki zależnej. Projekt zakłada rozbudowę linii produkcyjnych zakładu w Gorzycach w zakresie produkcji tzw. stopów wstępnych, co zwiększy zdolności produkcyjne Grupy w tym obszarze o 30 proc. i w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 2,5 proc.

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023 w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej przysługiwać będzie ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50 proc. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych.

REKLAMA

Projekt będzie finansowany ze środków własnych spółki zależnej.

Grupa Alumetal jest aktualnie największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych.

Grupa posiada trzy zakłady w Polsce i jeden na Węgrzech. Alumetal współpracuje z największymi koncernami motoryzacyjnymi zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in: Grupą VW, Nemak, Tenneco.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA