ARAW otrzymała dofinansowanie na budowę dróg rowerowych w gminach wokół Wrocławia

ARAW otrzymała dofinansowanie na budowę dróg rowerowych w gminach wokół Wrocławia

Orzech
Orzech
REKLAMA
Kolejne dobre informacje związane z budową sieci dróg rowerowych wokół Wrocławia. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW) otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację dwóch nowych projektów związanych z budową sieci dróg rowerowych i parkingów (P&R i B&R).
Wszystkie nowe inwestycje realizowane będą w partnerstwie z gminami z terenu aglomeracji wrocławskiej i województwa dolnośląskiego w ramach zadań dotyczących wdrażania strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym powstanie sieć dróg dla rowerów oraz parkingów typu parkuj i jedź (P&R) i (B&R). Inwestycje zostaną zrealizowane na terenie gmin: Kobierzyce, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka i na terenie Gminy i Miasta Oleśnica. Łączna wartość dofinansowania wyniesie 13,2 mln zł. Realizacja tego projektu pozwoli wielu osobom na wygodne przemieszczanie się rowerami i na wykorzystanie tego środka lokomocji przy dojazdach do pracy, szkoły lub na rekreacyjne wycieczki po regionie. 
Podstawowym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska i poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytetem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku będą również zainwestowane w  budowę m.in. nowych dróg, odnawialne źródła energii a także w wiele działań prospołecznych takich jak: edukacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
W tych miejscach powstaną nowe drogi rowerowe i parkingi typu P&R (Parkuj i Jedź - zostaw samochód na parkingu i przesiądź się na pociąg/autobus) i B&R (Bike & Ride - system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie swojego roweru i kontynuację dalszej podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego.).
- Gmina Kobierzyce wybuduje nową drogę rowerową (0,29 km) i obiekty B&R i P&R w Bielanach Wrocławskich,
- Gmina Oborniki Śląskie zainwestuje pozyskane srodki finansowe na realizację dróg rowerowych na odcinkach Kuraszków – Siemianice i Zajączków – Szewce (4,24 km) i w budowę parkingu typu P&R w Pęgowie, 
- Gmina Wisznia Mała wybuduje nowe drogi rowerowe na odcinku Zajączków – Szewce (3,22 km). W Szewcach planowane są obiekty typu P&R i B&R,
- Gmina Jelcz-Laskowice zrealizuje w ramach projektu łącznie 1,52 km dróg dla rowerów. Na terenie miasta Jelcz-Laskowice powstaną także obiekty typu P&R (1 szt.) i B&R (1 szt.) wraz oświetleniem,
REKLAMA
- Gmina Kąty Wrocławskie wybuduje drogi rowerowe o całkowitej długości 2,51 km a także obiekt B&R (1 szt.),
- Gmina Sobótka zrealizuje sieć dróg dla rowerów na terenie miasta Sobótka o długości 5,13 km. Wykona również obiekty typu P&R (3 szt.) i B&R (3 szt.). Wybudowane zostaną 3 stacje do ładowania samochodów (smart station). Powstanie również oświetlenie i infrastruktura transportu publicznego. Termin realizacji projektu na terenie tej gminy to koniec października 2022 r.,
- Gmina i Miasto Oleśnica za pozyskane pieniądze planują realizację dróg rowerowych (1,88 km) i obiektu B&R obok stacji kolejowej w Oleśnicy. Przewidywany termin zakończenia realizacji tych projektów to październik 2022 r.

To nie jedyne gminy, które otrzymały dofinansowanie z Programu

Kilkanaście miesięcy wcześniej ARAW SA, otrzymała również dofinansowanie na realizację projektu "Zwiększenie spójności sieci dróg rowerowych oraz budowa obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Miękinia i Żórawina". Łączna wartość dofinansowania wyniosła wówczas ponad 4,7 mln zł
Gmina Miękinia wybuduje nowe drogi dla rowerów w ciągu drogi publicznej gminnej nr 104 898 D relacji Lutynia – Krępice wraz z parkingiem B&R. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest również budowa parkingu P&R i B&R w Czernej. 
W gminie Żórawina powstanie droga dla rowerów w ciągu drogi powiatowej 1972D od miejscowości Mnichowice do Żórawiny. Projekt przewiduje także budowę parkingu P&R i B&R w rejonie stacji kolejowej Żórawina. Inwestycje w tej podwrocławskiej gminie mają zostać zrealizowane do końca sierpnia 2021 r.

Regionalny Program Operacyjny

RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to jeden z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez Samorządy Województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro). Na cały Program przeznaczona została kwota w wysokości 2 miliardów 252 milionów euro, które to pieniądze zostaną zainwestowane w najbliższych latach w rozwój Dolnego Śląska.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA