DW-203 w trakcie przebudowy

DW-203 w trakcie przebudowy

zachodniopomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

W ciągu miesiąca mają się zakończyć zasadnicze prace bitumiczne na odcinkach szlakowych przebudowywanego aktualnie odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino - Dąbki w województwie zachodniopomorskim.

 

DW-203 stanowi najkrótsze połączenie Koszalina i Darłowa. Trasa jest znacznie obciążona ruchem w sezonie letnim, gdy korzystają z niej turyści wypoczywający w Dąbkach i Darłowie oraz ci, którzy odwiedzają gospodarstwa agroturystyczne znajdujące się w pobliskich miejscowościach.

 

Pierwszy etap przebudowy obejmował 10 km drogi od skrzyżowania z trasą krajową nr 6 do miejscowości Iwięcino. W ramach tej inwestycji przebudowano dziesięć skrzyżowań oraz wybudowano nowe mosty na rzekach Uniesta i Polnica. Kompleksowa modernizacja obejmowała poszerzenie jezdni w miejscowościach do 6,5 m, a na odcinkach szlakowych do 6 m.

 

Powstały zatoki autobusowe i kanalizacja deszczowa na obszarach zabudowanych, wycięto także drzewa, które znajdowały się niebezpiecznie blisko skrajni jezdni i posadzono nowe w ramach kompensaty przyrodniczej.

 

Trasa jest bezpieczniejsza nie tylko dzięki nowemu oznakowaniu, ale i budowie chodników, azyli dla pieszych i wysp spowalniających ruch, a na terenach zabudowanych budowie ścieżek rowerowych. Wyremontowany w zeszłym roku odcinek odpowiada aktualnym standardom, jakie powinny spełniać drogi wojewódzkie.

REKLAMA

 

Całkowita wartość projektu to 39,5 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 28,5 mln zł. Odcinek ten został także dofinansowany przez Koszalin kwotą ponad 370 tys. zł.

 

Ponad 11-kilometrowy odcinek z Iwięcina do Dąbek został objęty przebudową od początku września 2012 roku. Roboty budowlane obejmowały poszerzenie jezdni, budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na całej długości tego odcinka, powstały też chodniki i zatoki autobusowe.

 

Projekt przewidywał budowę ronda w Wierciszewie, kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych i elementów spowalniających ruch pojazdów. W ramach prac zbudowano trzy mosty na rzekach Nowy Rów, Bagienica i kanale w Bukowie Morskim. Mosty w Bukowie Morskim zostaną rozebrane jeszcze w bieżącym roku; wówczas wyznaczone zostaną objazdy.

 

Z Dąbek do Darłowa wiedzie natomiast droga, która ostatni poważny remont przeszła 40 lat temu, w 1973 roku. Nawierzchnia trasy jest mocno zniszczona i zniekształcona, na niektórych odcinkach ma tylko 5 m szerokości. Ostatni odcinek DW-203 prawdopodobnie będzie realizowany w latach 2014-2020, gdy radni województwa ustalą, które remonty dróg będą dofinansowanie ze środków unijnych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA