DODAJ

Trzebnica poszerza swoje granice, aby przyciągnąć nowych inwestorów

Trzebnica
Trzebnica poszerza swoje granice,
Orzech
2016-08-25 15:44:39
W lipcu Minister Administracji i Cyfryzacji przedstawił "Projekt rozporządzenia ws. ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta". Wśród 10 miejscowości znalazła się też dolnośląska Trzebnica z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta, polegającej na włączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo do obszaru miasta Trzebnica oraz wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do wsi Marcinowo. 


Konsultacje społeczne na tak

W tej sprawie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że włączenie tych terenów do miasta jest wynikiem założonej strategii zrównoważonego rozwoju gminy i wynikającej z niej decyzji o utworzeniu przestrzeni aktywności gospodarczej – Gminnej Strefy Inwestycyjnej – w ramach której działać ma także podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej o którą wnioskowa burmistrz. Lokalizacja terenu – 24 km od Wrocławia i bezpośrednio przy budowanej drodze ekspresowej S5 i drodze krajowej nr 5 – sprawia, że proces jego adaptacji pod inwestycje, a docelowo działalność gospodarczą prowadzoną na większą skalę, nie będą uciążliwe dla mieszkańców.


Nowe tereny mają zostać włączone do Legnickiej SSE

Pozytywnym rezultatem zakończyły się także rozmowy podjęte jakiś czas temu przez burmistrza Marka Długozimę z ówczesnym prezesem Legnickiej Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Rafałem Jurkowlańcem dotyczące planowanego utworzenia na tym terenie podstrefy inwestycyjnej.

 Polityka wskazuje, że inwestorzy chętnie wybierają na lokalizację swoich przedsięwzięć gminy, które tworzą przestrzeń aktywności gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach – mówi dla portalu trzebnica.pl burmistrz Długozima. 

Włączenie nowych terenów w granice miasta zapewni efektywne ich wykorzystanie i znacząco podniesie atrakcyjność gospodarczą gminy, zwiększając tym samym możliwości pozyskania kolejnych inwestorów, co w rezultacie wpłynie pozytywnie na poziom jakości życia mieszkańców (większe wpływy do budżetu, zmniejszenie poziomu bezrobocia, itp.). 

Zmiana granic administracyjnych miasta Trzebnica ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.