DODAJ

Miasto stara się o dofinansowanie. Unia pomoże w budowie metra?

Drogi i mosty / Kraków
Miasto stara się o
Damian Daraż
2016-12-13 23:35:55
W poniedziałek 12 grudnia prezydent Jacek Majchrowski podpisał wniosek dotyczący zgłoszenia projektu pn. "Studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie" w ramach unijnego instrumentu CEF (Łącząc Europę).

W przeprowadzonym w Krakowie referendum, w 2014 roku mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się za budową metra. Urzędnicy miejscy niezbyt gorliwie realizują wolę mieszkańców. W połowie 2016 roku okazało się, że Ministerstwo Rozwoju nie dofinansuje powstania studium wykonalności dla metra. Wiceminister Jadwiga Emilewicz tłumaczyła, że przepisy unijne nie zezwalają na finansowanie projektów, które nie kończą się "wbiciem łopaty", a jest to kluczowy dokument potrzebny do rozpoczęcia prac projektowych i budowlanych. Urzędnicy miejscy podjęli kolejna próbę uzyskania dofinansowania. Tym razem jest duża szansa powodzenia.

 Budowa metra w Krakowie to projekt, który musi być bardzo dobrze przemyślany. Dlatego – pamiętając o woli mieszkańców wyrażonej w referendum z 2014 roku – chcemy dysponować wszelkimi możliwymi analizami dotyczącymi takiego rozwiązania – mówi na łamach Kraków.pl prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

W tym celu, w poniedziałek 12 grudnia władze miasta złożyły wniosek o dofinansowanie projektu Studium wykonalności budowy metra. Urząd Miasta Krakowa już wcześniej korespondował w tej sprawie z Departamentem Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju, który wstępnie uznał, że krakowski projekt wpisuje się w cel szczegółowy priorytetu 3.3.4 z Wieloletniego Programu Prac (MACP) CEF Transport 2016.

Zakresem projektu obejmuje opracowanie studium wykonalności budowy systemu szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie w oparciu o wskazany przez miasto wariant "Metro-Metrobus". Wskazuje on konieczność budowy systemu komunikacji podziemnej w centrum miasta. Jak i również przebieg szybkiej i w 100% bezkolizyjnej komunikacji szynowej na trasie Nowa Huta - Bronowice (wschód - zachód), o długości 15 kilometrów. Łącząc obie dzielnice z centrum miasta.

Wybór tego wariantu został dokonany na podstawie wyników "studium rozwoju transportu Miasta Krakowa" (w tym budowy metra). Głównym jego założeniem jest odwrócenie negatywnego trendu wzrostu udziału podróży samochodowych oraz zwiększenie przepustowości sieci tramwajowej. W ramach opracowania dokonano między innymi analiz ekonomicznych, finansowych, społeczno-gospodarczych, ruchowych, wrażliwości, realizacyjnych oraz wpływu na środowisko. W toku tych prac przeanalizowano kilkadziesiąt wariantów rozwoju systemów transportu, z których zarekomendowano do dalszej realizacji wariant IV.3 "Metro-Metrobus". Jako dalsze działania autorzy opracowania zaproponowali wykonanie koncepcji i studiów wykonalności dla I etapu metra (tunel pod Starym Miastem) wraz z jego etapowym podłączeniem do systemu metra.

Realizacja prac nad studium zaplanowana jest na lata 2017-2019, Koszt prac szacuje się na kwotę 10 milionów złotych.

Unijne dofinansowanie, o które teraz wnioskuje Kraków, też nie jest do końca pewne, bo konkurencja będzie duża. Z CEF przyznawane są fundusze na innowacyjne projekty transportowe, które w planach mają też inne miasta, m.in. Rzeszów, gdzie chcieliby wybudować kolejkę nadziemną. Jeśli wybrany zostanie krakowski projekt, studium powinno powstać do 2019 roku. I byłby pierwszym poważnym krokiem w kierunku podziemnej kolei w stolicy Małopolski. Na podstawie tego dokumentu miasto będzie mogło zabiegać o unijne wsparcie przy budowie metra. 

CEF – ang. Connecting Europe Facility ("Łącząc Europę") – jest to instrument finansowy, który wspiera rozwój trzech obszarów – sieci telekomunikacyjnej, energetycznej oraz transportowej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. W latach 2014-2020 fundusze te można wykorzystać, na inwestycje dotyczące energetyki, telekomunikacji, budowę i modernizację infrastruktury związanej z transportem.