Kraków: Przetarg na studium wykonalności metra rozstrzygnięty

Kraków: Przetarg na studium wykonalności metra rozstrzygnięty

Damian Daraż
Damian Daraż
REKLAMA
Po kilku miesiącach od ogłoszenia przez miasto przetargu na wykonanie studium wykonalności metra w Krakowie, wyłoniony został zwycięzca. Jest nim warszawska firma projektowa ILF Consulting Engineers Polska.
W początkowym procesie weryfikacji ofert najpoważniejszym kandydatem była londyńska firma Ove Arub & Partners. Urzędnicy przyjrzeli się jednak bliżej ofercie i zapadła decyzja o jej odrzuceniu Oprócz ceny, kryteria jakie brane były pod uwagę podczas weryfikacji ofert, to również doświadczenie zespołów projektowych oraz metoda opracowywania graficznego projektów, w tym tworzenia trójwymiarowych wizualizacji. Londyńska pracownia zaprotestowała i złożyła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. KIO przyznała rację urzędnikom. Po wykluczeniu z postępowania londyńskiej firmy ponownie przystąpili do rozpatrywania ofert i wyboru najkorzystniejszej.
W dniu 2 sierpnia 2018 roku urzędnicy miejscy ogłosili decyzję o zwycięzcy konkursu. Została nią warszawska pracownia projektowa ILF Consulting Engineers Polska, która za 9,5 mln zł wykona studium wykonalności metra w Krakowie. Firma pokonała 10 firm startujących w przetargu, w tym najtańszą z ofert od firmy WYG International, która jednak zdobyła mniej punktów w kryteriach dodatkowych.
REKLAMA
Decyzja urzędników nie jest jeszcze prawomocna i można spodziewać się odwołań. Czas na wykonanie dokumentu to 68 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do połowy grudnia 2019 roku. Wiele zależeć będzie czy wpłyną odwołania od tej decyzji, wówczas ponownie będzie musiała zająć się sprawą Krajowa Izba odwoławcza, co może opóźnić ostateczny wybór wykonawcy i podpisanie umowy. Niewykluczone, że nadarzy się konieczność zweryfikowania wyboru z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, gdyż miasto Kraków podpisało umowę z Komisją Europejską na dofinansowanie projektu budowy metra. Jeśli nie będzie odwołań, w ciągu 10 dni od ogłoszenia wyników przetargu gmina Kraków podpisze umowę z firmą ILF Consulting Engineers Polska na wykonanie studium.
ILF Consulting Engineers Polska ma duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów związanych z komunikacją podziemną. Firma przygotowała projekt wykonawczy dla centralnego odcinka II linii metra w Warszawie na bazie projektu koncepcyjnego wykonanego przez inną firmę, jak również odpowiada za projekty dwóch północnych i wschodnich odcinków II linii metra, na Bródno oraz na Targówek.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA