DODAJ

Studenci mają dość ćwiczeń w toaletach

Budynki użyteczności publicznej / Kraków
Studenci mają dość ćwiczeń
Damian Daraż
2016-06-09 19:23:31
Centrum Muzyki to wciąż odległa przyszłość, a studenci i muzycy czekają na poprawę warunków pracy.

Województwo Małopolskie uzgodniło z Agencją Mienia Wojskowego w ramach negocjacji i rozmów możliwość przejęcia czterech hektarów przy ulicy skrzatów, należących do Agencji Mienia Wojskowego w zamian za trzy hektary gruntu przy ulicy Czerwone Maki, którego właścicielem jest województwo. Cała powierzchnia terenu na Grzegórzkach wynosić będzie 12 hektarów. Cztery województwa, cztery miasta, cztery uczelni. W tym miesiącu powinna być sfinalizowana zamiana. Założeniem planowanego Centrum Muzyki w Krakowie, wzorowanym na rozwiązaniach Helsinek, jest wybudowanie nowoczesnego zespołu obiektów dla borykającej się z problemami lokalowymi Akademii Muzycznej, i nieposiadającej własnej siedziby Filharmonii Krakowskiej. Na organizację wspólnego konkursu arhitektoniczno-urbanistycznego jest zarezerwowane na ten cel 1,5 miliona złotych. Pojawiła się jednak obawa, że dysponująca czterohektarowym terenem na Grzegórzkach Akademia Muzyczna zechce ogłosić własny konkurs na opracowanie koncepcji nowego kompleksu budynków dydaktycznych. Prezydium Komitetu Honorowego, podczas ostatniego posiedzenia wyraziło wolę, aby zorganizować jeden wspólny konkurs, realizowany przez Województwo Małopolskie, Gminę Miejską Kraków i Akademię Muzyczną w Krakowie.Przewodniczący Prezydium Kazimierz Barczyk przesłał do rektora Akademii Muzycznej pismo, w którym to apeluje o uznanie woli całego Prezydium, w tym Marszałka Województwa Jacka Krupy, wiceprezydent Krakowa Elżbiety Koterby oraz rektora elekta prof. Stanisława Krawczyńskiego, wyrażonej podczas ostatniego posiedzenia. Zdaniem Przewodniczącego Prezydium Barczyka wspólne działanie "daje rękojmię uzyskania przestrzeni publicznej i obiektów o najwyższych walorach architektonicznych". Przewodniczący Barczyk apeluje, aby w trybie pilnym opracować założenia konkursu, uwzględniając już te opracowane przez Akademię Muzyczną, Słowa Barczyka: "Takie działanie umożliwi tak etapowanie inwestycji, jak i możliwość uzyskania spójnej koncepcji urbanistycznej dla ważnej dzielnicy Krakowa" Jeden z sygnatariuszy listu intencyjnego Rektor - elekt Akademii Muzycznej w Krakowie, Profesor Stanisław Krawczyński, podkreśla by na problem spojrzeć z dwóch stron, rozumie i bierze pod uwagę starania Miasta i Województwa o ład i jednolitość architektoniczną całej inwestycji, ale jak dodaje Sytuacja lokalowa uczelni w jakiej się znajduje jest dramatyczna, z powodu braku sal studenci zmuszeni są ćwiczyć w toaletach, więc należy również zrozumieć stanowisko obecnych władz uczelni, które starają się o jak najszybsze rozpoczęcie prac. "-Hamowanie inwestycji w tym momencie odkłada na lata projekt rozbudowy uczelni. Nowy budynek to dla Akademii być albo nie być". Dodaje również iż zmieniły się wskaźniki jeśli chodzi o atrakcyjność zajęć dydaktycznych i to nie z powodu kadry, punktów programowych, ale warunków w jakich uczelnia prosperuje. Należy zwrócić uwagę na fakt iż wszystkie inne uczelnie w Polsce funkcjonują dziś w niebo lepszych warunkach.

Miejmy nadzieję, że sytuacja Akademii Muzycznej - studentów, Filharmonii Krakowskiej, oraz miejskich Orkiestr Cracoviensis i Sinfonietty Cracovii, jak najprędzej się poprawi. Akademia Muzyczna zyska warunki do zajęć i ćwiczeń dla studentów, by talent młodych artystów nie został zmarnowany i zagubiony gdzieś pomiędzy uczelnianym korytarzem a toaletą, Województwo Małopolskie i Gmina Miejska Kraków, zyska prestiżowy i miejmy nadzieję wybitny obiekt na mapie Krakowa, w którym rozbrzmiewaćbędą, utwory wybitnych kompozytorów z całego świata, A sam obiekt będzie nową ikoną i wizytówką Krakowa.