DODAJ

Umowa na dofinansowanie studium wykonalności metra została podpisana

Drogi i mosty / Kraków
Umowa na dofinansowanie studium
Damian Daraż
2017-10-18 03:01:41
W poniedziałek podpisana została umowa na dofinansowanie studium, które da odpowiedź jaki rodzaj metra zostanie wybudowany w Krakowie. Studium kosztować ma 10 mln zł, z czego połowa tych środków pochodzić będzie z dofinansowania, a połowę wyłoży miasto. Dokument gotowy ma być do końca 2019 roku.

Dokument jakim jest szczegółowe studium wykonalności dla budowy metra w Krakowie da odpowiedź czy powinno powstać metro lekkie, ciężkie czy może premetro. Jak poprowadzić trasy, na jakiej głębokości wydrążone mają być tunele, jakie fragmenty metra będą mogły być poprowadzone nad ziemią, długości tras, ilość stacji, jakiej długości będą perony, jakimi pojazdami będziemy się poruszać na trasie, z jaką prędkością i częstotliwością będziemy podróżować, czas realizacji inwestycji oraz koszty budowy i utrzymania.

Działania miasta w kierunku budowy metra w Krakowie to realizacja wyników referendum, przeprowadzonego w dniu 25 maja 2014 roku, w którym to ponad połowa mieszkańców opowiedziała się za koniecznością przeprowadzenia tej inwestycji w mieście.

Zaraz po ogłoszonych wynikach referendum, władze miasta powołały sztab ekspertów, tzw. zespół zadaniowy, w skład którego weszli przedstawiciele krakowskich uczelni, magistraccy urzędnicy oraz niezależni eksperci. Od tego czasu eksperci pochylają się nad projektem pod nazwą "Studium rozwoju systemu Miasta Krakowa, w tym budowy metra". Opracowaniem tym objęte jest całe miasto, uwzględnia on różne warianty systemu transportu.

Celem tego opracowania jest rekomendacja najkorzystniejszego rozwiązania transportowego w mieście, mając na uwadze ograniczenie wzrostu transportu indywidualnego oraz zwiększenie wydolności transportu zbiorowego.

Dopiero konsultacje jakie zespół przeprowadził z resortami infrastruktury i rozwoju oraz przedstawicielami inicjatywy pod nazwą JASPERS (Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) udowodniły, że jest to inicjatywa, która usprawnia przygotowania projektów ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w szybkim i efektywniejszym jej wykorzystaniu. Potwierdziły, iż opracowanie szczegółowego studium wykonalności dla budowy metra daje podstawy do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na prace projektowe oraz budowę.

Opracowanie dokumentacji takiego szczegółowego studium niesie za sobą bardzo wysokie koszty, dlatego miasto przygotowało wniosek o dofinansowanie opracowania studium w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) "Łącząc Europę", współfinansowanego przez Wspólnotę Europejską. Ministerstwo Rozwoju rekomendowało wniosek, otwierając drogę do oceny przez Unię Europejską, która wniosek miasta również zaakceptowała.  

Na dokument musimy poczekać dwa lata. Dwa lata niepewności, czy metro w Krakowie powstanie, jeśli tak, to jakie?