DODAJ

Miliony na wiejskie drogi

kujawsko-pomorskie
Miliony na wiejskie drogi
RynekInfrastruktury
2013-02-21 11:02:05
Ponad 70 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych zostało w ubiegłym roku zmodernizowanych dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Z dotacji skorzystało 79 samorządów gminnych. Suma wsparcia to 5,9 mln zł.


Można aplikować o dotację na poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Co roku samorządy gminne mogą wnioskować o dotacje na realizację jednej inwestycji na terenie ich gminy. W trybie nadzwyczajnym o współfinansowanie realizacji drugiej inwestycji mogą ubiegać się gminy dotknięte powodzią, zalaniem czy przemieszczeniem mas ziemnych.


 


Zmodernizowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. – Nasz fundusz to dla samorządów gminnych dodatkowa możliwość pozyskania wsparcia na poprawę lokalnej sieci drogowej – mówi marszałek Piotr Całbecki.


 


Dzięki przyznawanym w latach 2007-2012 dotacjom, między innymi w ramach FOGR, gminy zmodernizowały 463 km dróg poprawiających warunki pracy rolniczej. Samorząd województwa wsparł realizację tego typu inwestycji kwotą blisko 30 mln zł. W grudniu zakończył się nabór wniosków o wsparcie tego typu przedsięwzięć, które będą realizowane w 2013 roku. Trwa weryfikacja wniosków.