DODAJ

Lublin ogłasza przetarg na nadzór geodezyjny nad budową dojazdu do obwodnicy

Drogi i mosty / Lublin
Lublin ogłasza przetarg na
RynekInfrastruktury
2013-01-29 14:28:48
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie rozpoczyna poszukiwania wykonawcy nadzoru geodezyjnego podczas budowy drogi dojazdowej do węzła Dąbrowica na obwodnicy Lublina. Chodzi o odcinek od skrzyżowania alei Solidarności z aleją Warszawską do granic miasta.


Nadzór będzie obejmował prowadzenie pomiarów kontrolnych – geodezyjnych wykonanych elementów robót i konstrukcyjnych elementów mostów. Nadzorca będzie wytyczał punkty główne trasy, wysokość wykonanych warstw konstrukcyjnych.Do zadań nadzorcy będzie należał codzienny nadzór geodezyjny nad realizacją robót budowlanych, opiniowanie dokumentów dotyczących odbiorów i rozliczeń częściowych realizacji budowy. wykonawca nadzoru musi również opracowywać raporty.


 


Termin składania ofert w tym przetargu mija 7 marca 2013 roku. Wykonanie zamówienia musi nastąpić w czasie od zawarcia umowy do upływu 40 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.Przedłużenie alei Solidarności będzie drogą ekspresową z dwoma jezdniami, na których znajdą się po dwa pasy ruchu. 3 km trasy będą leżeć w granicach Lublina. W ramach inwestycji wyremontowany będzie także 800-metrowy odcinek istniejącej alei.

 


W sumie na przedłużeniu alei Solidarności powstanie pięć wiaduktów, dwa mosty, a wzdłuż drogi staną ekrany akustyczne. Wybudowany zostanie również węzeł Sławin, gdzie w przyszłości dotrze przedłużona ulica Głęboka i Bohaterów Monte Cassino. Zadanie pochłonie 319,7 mln zł i będzie dofinansowane ze środków unijnych. Prace zakończą się najpóźniej do września 2014 roku.