DODAJ

BOGL a KRYSL: wykonano 100% warstwy wiążącej na odcinku C autostrady A2

Drogi i mosty / mazowieckie
BOGL a KRYSL: wykonano
Kajtman
2012-05-30 13:08:12

BOGL a KRYSL – spółka odpowiedzialna za prace drogowe na odcinku C autostrady A2 – wykonała 100% podbudowy bitumicznej oraz 100% warstwy wiążącej. Ponadto, w całości została zrealizowana warstwa mrozoochronna, stabilizacyjna, podbudowa pomocnicza KŁSM. Intensyfikacja robót w zakresie nawierzchni bitumicznej na odcinku C jest możliwa dzięki zastosowaniu przez BOGL a KRYSL nowoczesnego rozściełacza do układania asfaltu, który wbudowuje materiał na całej szerokości 11-metrowej jezdni. Prace na odcinku C autostrady A2 prowadzone są równolegle na dwóch pasach ruchu.Oprócz prac w zakresie nawierzchni bitumicznych BOGL a KRYSL prowadzi jednocześnie roboty związane z galanterią odcinka C:

 


        instalacja elementów odprowadzających wodę w ponad 95%


        montaż barier wynosi blisko 68%


        rozpoczęto także prace związane z oznakowaniem poziomym, które wynosi 11,2%Spółka sukcesywnie otwiera także wiadukty – w dniu 15 maja, BOGL a KRYSL oddał do użytku wiadukt WD279, który umożliwia bezpieczny przejazd nad autostradą A2 drogą krajową nr 50. BOGL a KRYSL zapewnia, że do Mistrzostw EURO2012 otworzone zostaną kolejne 4 wiadukty.Postęp prac na odcinku C autostrady A2 na dzień 29 maja 2012 roku jest następujący:
        Warstwa mrozoochronna – wykonano w 100%


        Warstwa stabilizowana cementem – wykonano w 100%


        Podbudowa pomocnicza KŁSM – zaawansowanie narastające 100%


        Podbudowa bitumiczna – zaawansowanie narastające 100%


        Realizacja warstwy wiążącej – zaawansowanie narastające 100%


        Położenie warstwy ścieralnej – zaawansowanie narastające 30,4%


        Oznakowanie poziome – zaawansowanie narastające 11,2%


        Zainstalowanie elementów odprowadzających wodę – zaawansowanie narastające 95%


        Montaż barier – zaawansowanie narastające 68%

 


Zamknięcie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2012 roku. Dotychczas BOGL a KRYSL – poza prowadzeniem prac drogowych – wykonał także 22 obiekty mostowe na odcinku C autostrady A2. Ustroje nośne wszystkich mostów i wiaduktów zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA.
BOGL a KRYSL specjalizuje się w budowie dróg i autostrad oraz mostów. Dotychczasowe doświadczenie oraz ukończone inwestycje są gwarancją sprawnej realizacji projektów. W marcu 2012 roku firma BOGL a KRYSL przejęła od DSS całość prac na odcinku C autostrady A2.