DODAJ

Raport z budowy A4 Tarnów - Dębica

Drogi i mosty / podkarpackie
Raport z budowy A4
RynekInfrastruktury
2013-10-24 11:08:34

Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy w zeszłym tygodniu rozpoczęto układanie warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie WD-108 oraz warstwy ścieralnej na obiekcie WD-124 na węźle Pustynia.

Prace były prowadzone na 20 obiektach mostowych i dotyczyły branży kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej. Na całej autostradzie pracowało średnio 700 osób i 400 maszyn budowlanych dziennie.


 


Na budowie prowadzono prace przy profilowaniu skarp i rowów oraz zagęszczaniu nasypów. Wciąż trwają prace przy wykopach oraz układaniu warstw konstrukcyjnych z kruszywa. Na węźle Pustynia trwają prace przy układaniu warstwy SMA oraz prace wykończeniowe.


 


W zakresie robót branżowych, budowano rurociągi i studnie, wykonywano wykopy i umacniano rowy. Trwają też roboty przy wykonywaniu pali fundamentowych ekranów akustycznych oraz roboty energetyczne.


 


Główne prace na obiektach mostowych polegają na deskowaniu i zbrojeniu ustrojów nośnych obiektów Ma-100, WD-106A oraz E-119. Ponadto, na obiektach WD-108 i WD-124 układane są warstwy asfaltowe.


 


W tym tygodniu wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, prace kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz układanie warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltu. Ponadto, na węźle Pustynia zostanie wykonane oznakowanie poziome. 25 października zaplanowano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.