DODAJ

Potrzeba więcej kreatywnych miejsc w biurach – blisko 80% pomysłów powstaje poza stanowiskami pracy

Polska
Potrzeba więcej kreatywnych miejsc
Kajtman
2014-03-19 14:33:00

W najnowszych badaniach Mikomax Smart Office dotyczących organizacji biur 65% respondentów wskazało, że wygląd i organizacja stanowiska pracy są ważne, jednak mniej niż co piąty zgadza się ze stwierdzeniem, że jego obecne biuro wspiera go w efektywnym działaniu. Aż 85% pracowników uważa, że miejsce, w którym przebywają, mogłoby lepiej odpowiadać na ich zawodowe potrzeby. Z drugiej strony prognozy Cushman & Wakefield wskazują, że 2014 rok będzie czasem dalszego zmniejszania liczby metrów przypadających na jednego pracownika biurowego w związku z dążeniem do optymalizacji przez firmy. Jak pogodzić potrzeby pracowników z poszukiwaniem oszczędności? Rozwiązaniem są inteligentne, innowacyjne biura sprzyjające efektywności i kreatywności, czyli smart-office.


 


Dobrze przemyślane i zaplanowane biuro, zajmujące mniej metrów kwadratowych niż duża, niezbyt dobrze urządzona siedziba, oznacza dla firmy zmniejszenie kosztów najmu i eksploatacji przy jednoczesnym wzroście zadowolenia pracowników. Warunkiem jest wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność i atrakcyjność przestrzeni biurowej.– Organizacje na świecie stoją przed wyzwaniem polegającym na podniesieniu efektywności środowiska pracy. Poza optymalizacją kosztową, menedżerowie coraz częściej kładą nacisk na wystudiowane kształtowanie przestrzeni. Tworzenie elastycznych, starannie zaplanowanych powierzchni o zdywersyfikowanym przeznaczeniu – sprzyjających pracy zespołowej, kreatywności, koncentracji czy regeneracji, poprzedzone badaniem zachowań i potrzeb pracowników, ma przełożenie na produktywność użytkowników biura. Takie rozwiązania mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, zmniejszyć liczbę dni spędzanych na zwolnieniach lekarskich czy poziom rotacji, a w rezultacie prowadzić do lepszych wyników biznesowych organizacji – komentuje Anna Krześniak, Starszy Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, Jones Lang LaSalleNowoczesne strategie kształtowania i zarządzania przestrzenią biurową (tzw. workplaces strategies) mają na celu zapewnienie korzyści zarówno firmom, jak i ich otoczeniu.


 


– Realizacja trudnych do pogodzenia celów jest możliwa dzięki zastosowaniu przez deweloperów nowej filozofii myślenia o budynkach. Przykładem może być nowe podejście do oferty Skanska Property Poland „Workplaces by Skanska”, której efektem są nowoczesne, zielone i komfortowe budynki biurowe efektywne dla najemców i zdrowe dla pracowników. To znacznie więcej niż po prostu biura. To otwarte, tętniące życiem obiekty oparte na zrównoważonych technologiach – mówi Katarzyna Zawodna, Prezes Skanska Property Poland.


 


Ważnym motorem biurowych przemian jest również zmieniający się model działania organizacji związany z dynamicznym rozwojem nowych technologii i wejściem na rynek nowego pokolenia pracowników.


 


– W nowoczesnych firmach, choć wciąż największą część zadań wykonujemy samodzielnie, dużą rolę odgrywa współdziałanie. Jak wynika z badań Mikomax Smart Office, koncepcyjną pracę zespołową uznaje za ważną 58% młodszych i 76% starszych ankietowanych. Możliwość uczenia się od innych jest wartością dla około 70% badanych. Istotne stają się więc odpowiednie przestrzenie do zadaniowych i nieformalnych spotkań, pracy w skupieniu czy telekonferencji. Niestety, nie wszystkie biura dają możliwości realizowania tych potrzeb – zaznacza Zuzanna Mikołajczyk, Dyrektor Marki Mikomax Smart Office.


 


Korzystna dla wszystkich optymalizacja


Z badań CBRE wynika, że w nowoczesnych organizacjach w danej chwili przebywa w biurze ok. 70% pracowników. W przyszłości liczba ta prawdopodobnie będzie się jeszcze zmniejszać, głownie w związku ze wzrostem popularności różnych form telepracy. Stąd koncepcja tzw. gorących biurek (z ang. hot desks), czyli stanowisk pracy dzielonych przez specjalistów w danej chwili przebywających w siedzibie firmy. Zatrudnieni nie mają przypisanych sobie przestrzeni, a przychodząc do biura wybierają sobie jedno z wolnych miejsc.


 


– Zaoszczędzony w ten sposób metraż można przeznaczyć na pomieszczenia w znaczący sposób poprawiające jakość pracy w biurach, na które dotąd mogło nie być wystarczająco dużo miejsca. Są to m.in. komfortowe pomieszczenia służące do spotkań i wykonywania wspólnych zadań, interaktywne sale telekonferencyjne, atrakcyjne pomieszczenia socjalne – kawiarnie i kuchnie czy miejsca wypoczynku, wyciszone pokoje do pracy w skupieniu oraz tzw. budki telefoniczne, czyli małe pomieszczenia do wykonywania rozmów telefonicznych czy mini-telekonferencji – mówi Katarzyna Zawodna.


 


Nowoczesne miejsca w biurach kopalnią kreatywności


Podnoszenie kreatywności i wyzwolenie niestandardowego myślenia to jeden z najważniejszych celów nowoczesnych siedzib firm. Nowe biura mają więc często nietypowe kształty, są wyposażone w niestandardowe rozwiązania i nietypowe wzornictwo. Stosowane wcześniej ostre granice między pomieszczeniami i strefami coraz bardziej się zacierają, a ich role nie są wyraźnie ustalone. Otwarty hall może stać się miejscem inspirujących burz mózgów, a sala konferencyjna multimedialnym pokojem do wirtualnych spotkań specjalistów z wielu kontynentów. Z badań Mikomax Smart Office wynika, że dla większości specjalistów wykonywanie zadań zespołowych jest szczególnie ważnym aspektem pracy, a w grupie młodszych pracowników prawie co drugi podkreśla rolę przerw i odprężenia dla swojej efektywności. Wiele biur ma zaplanowane przestrzenie z założenia sprzyjające poszukiwaniom nowych rozwiązań. Nowe strefy kreatywności zwykle wyposażone są w wygodne sofy, huśtawki, a nawet hamaki, a ich ściany pomalowane są na intensywne kolory, które sprzyjają stymulacji mózgu. O tym, jak ważne są spotkania pracowników w inspirujących przestrzeniach wspólnych wiedzą naukowcy z University of Michigan. Ich badania z 2012 roku wykazują, że blisko 80% pomysłów w firmach powstaje w biurze podczas pracy w grupie lub dzięki indywidualnej komunikacji pracowników i nieformalnym rozmowom w kuchni. Ponadto stwierdzono, że przebywanie w ciasnych pomieszczeniach może ograniczać kreatywność pracownika nawet o 20%.


 


– Praca w odosobnieniu pozwala na wykonywanie zadań w skupieniu, ale często ogranicza kreatywność i zmniejsza efektywność wykonywanej pracy. Dlatego coraz bardziej doceniana jest praca zespołowa. Grupa pracująca razem zdolna jest wykonać więcej niż każdy indywidualny pracownik może wypracować oddzielnie. To z kolei przekłada się na powodzenie w realizowaniu nadrzędnych celów danej firmy. W dzisiejszych czasach, przy wykorzystywaniu dostępnych technologii, organizacja pracy grupy jest możliwa do realizacji nawet w przypadku rozproszonego środowiska pracy zespołu – mówi Marzena Sagan z Capgemini Polska.


 


Współcześnie biura ewoluują w kierunku otwartych, dynamicznych i elastycznych centrów obsługi procesów i zarządzania projektami. Przestrzeń ma otwierać granice, a nie je stwarzać. Efektywna, przyjazna i kreatywna przestrzeń – to atrybuty przestrzeni biurowych przyszłości.