DODAJ

Województwa najbardziej atrakcyjne dla inwestorów. Dolny Śląsk tylko za Mazowszem

Dolny Śląsk
Województwa najbardziej atrakcyjne dla
Tomasz Matejuk
2016-12-12 10:17:35
uNajbardziej atrakcyjnym dla inwestorów regionem pozostaje Mazowsze, a na drugim miejscu jest Dolny Śląsk – wynika z najnowszej, ósmej już edycji raportu atrakcyjności inwestycyjnej województw.

Raport atrakcyjności inwestycyjnej województw został przygotowany przez Szkołę Główną Handlową na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zgodnie z raportem, atrakcyjność województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego. Dlatego też najbardziej wyróżniają się województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie

O dobrych wynikach naszego regionu mówił w zeszłym tygodniu Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wyrośliśmy na tygrysa gospodarczego, jesteśmy najsilniejszą gospodarką tylko za Mazowszem. A 30 procent wszystkich inwestycji na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych to inwestycje na Dolnym Śląsku – tłumaczył Ostrowski.

Potwierdza to profesor Hanna Godlewska-Majkowska z SGH, która kierowała pracami nad publikacją. Jej zdaniem, rozwój województw jest w dużej mierze wynikiem działalności specjalnych stref ekonomicznych

Najlepiej widać to na przykładzie województwa dolnośląskiego, w którego restrukturyzacji od lat 90 pomogła specjalna strefa ekonomiczna. Dzisiaj to drugi najbardziej atrakcyjny region dla inwestorów w Polsce – podkreśla profesor Godlewska-Majkowska.

PAIiIZ

Jak czytamy w raporcie, ważną wskazówką dla inwestorów zainteresowanych zainteresowanych inwestycją w województwie dolnośląskim, może być lista tzw. sektorów wysokich szans, ustalona przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego w oparciu o obserwacje tendencji w zakresie napływu inwestycji do tego województwa. 

Są to sektory: motoryzacyjny, elektromaszynowy, high-tech oraz BPO. Inwestycje te mogą być lokowane w specjalnie przygotowanych na preferencyjnych warunkach atrakcyjnych lokalizacjach oferowanych przez Specjalne Strefy Ekonomiczne: Kamiennogórską, Legnicką, Tarnobrzeską i Wałbrzyską.

Mazowsze wciąż poza zasięgiem

Najbardziej atrakcyjne dla inwestorów pozostaje niezmiennie województwo mazowieckie, które jako jedyne w Polsce posiada ponadprzeciętną ocenę atrakcyjności inwestycyjnej. Region – jak tłumaczą autorzy raportu – charakteryzują jednak duże kontrasty wewnętrzne, czego powodem jest gmina Warszawa. 

Stolice województw lub dawne miasta wojewódzkie są lokomotywami rozwoju wszystkich regionów. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne. W porównaniu z badaniami sprzed pięciu lat swoją atrakcyjność najbardziej poprawiło województwo: opolskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie i zachodniopomorskie.

Według raportu, dla inwestorów szczególnie ważnym wsparciem jest system Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora. Rolę RCOI oraz innych instytucji regionalnych podkreślał występujący w roli gospodarza konferencji. 

Z punktu widzenia Agencji ten rok będzie bardzo dobry dla inwestycji zagranicznych. Zakończyliśmy już 55 projektów o łącznej wartości przekraczającej 1,3 mld euro, które stworzą ponad 12 tysięcy miejsc pracy. Duża w tym zasługa regionów – tłumaczy prezes PAIiIZ Tomasz Pisula.