DODAJ

S3 wielkich możliwości

Drogi i mosty / Polska zachodnia
S3 wielkich możliwości
Kajtman
2015-02-20 11:26:30

Szansą na dalszy rozwój stref ekonomicznych położonych w zachodniej części Polski jest kompleksowa budowa drogi ekspresowej S3. Dziś w Głogowie uroczyście podpisano porozumienie o wspólnej realizacji projektu S3 – Droga Wielkich Możliwości. Sygnatariuszem porozumienia jest także Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości.


 


– Dobra i rozległa sieć drogowa to jedna z kluczowych podstaw sukcesu każdej inwestycji. Trasa S3 ma być synonimem pozytywnego klimatu gospodarczego województw Polski zachodniej – mówi wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.


 


Projekt opiera się na stworzeniu obszaru aktywności inwestycyjnej wzdłuż drogi ekspresowej S3. Równolegle z jej budową przygotowywana jest kompleksowa oferta dla inwestorów. Będzie ona dedykowana nie tylko dużym firmom z zagranicy, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom lokalnym.


 


– Naszym zadaniem będzie przygotowanie, wspólnie z samorządami lokalnymi, atrakcyjnych działek inwestycyjnych, zlokalizowanych wzdłuż S3, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: drogami, sieciami, uzbrojeniem – mówi członek zarządu kamiennogórskiej strefy Wojciech Smoliński.


 


Droga ekspresowa S3 od Szczecina do Czech stanowi fragment trasy międzynarodowej E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym. Będzie prowadzić od portów morskich Świnoujście-Szczecin na południe, do granicy z Czechami. Jak podkreśla członek zarządu kamiennogórskiej strefy Wojciech Smoliński, szczególnie ważny dla rozwoju powiatów kamiennogórskiego i jaworskiego jest odcinek od Bolkowa do Lubawki, o długości około 32 km. Jest on ujęty na liście rezerwowej projektu Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Ma być realizowany w ramach programu dostosowującego sieci transportowe o znaczeniu międzynarodowym do standardów przestrzeganych w Unii Europejskiej TINA (Transport Infastructure Needs Assessment).