DODAJ

Prawie połowa ostatniego odcinka zachodniej obwodnicy już gotowa

Drogi i mosty / Poznań
Prawie połowa ostatniego odcinka
RynekInfrastruktury
2013-10-23 11:11:51

Firma Skanska, która wykonuje 5-kilometrowy odcinek drogi S11 po zachodniej stronie Poznania ma za sobą już prawie połowę prac. Nabierają tempa prace związane z układaniem warstw konstrukcyjnych, wciąż trwają roboty przy obiektach mostowych, przepustach i zbiornikach.

W ciągu ostatniego miesiąca wykonawca ułożył 28,5 tys. m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na S11. Kończą się także prace związane ze zdejmowaniem humusu oraz wykonaniem nasypów i wykopów. Ponadto, zakończono prace teletechniczne, wciąż prowadzone są roboty przy obiektach mostowych.


 


Do tej pory wykonawca w ponad 94 procentach zdjął humus, w 80,43 procentach wykonał nasypy i w 87,65 wykopy. Grunt stabilizowany cementem zrealizowano w 24,65 procentach, podbudowę z kruszywa łamanego w prawie 30, natomiast podbudowę bitumiczną w 29,41.


 


Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego jest wykonana w 100 procentach na DK-11 i w 18,39 na S11. W całości ułożono warstwę ścieralną na drodze krajowej nr 11 i nie zaczęto jeszcze jej układać na trasie ekspresowej.


 


Zrealizowano już 26,33 procent robót na trzech obiektach mostowych oraz 68 procent na innych obiektach, takich jak przepusty i zbiorniki. Usunięto 100 procent kolizji teletechnicznych oraz 71,43 procent kolizji elektrycznych.