DODAJ

Powstaje odcinek trasy N-S

Ruda Śląska
Powstaje odcinek trasy N-S
graviteo
2011-11-03 15:28:36

Trwa budowa odcinka trasy N-S od ul. 1-go Maja do Drogowej Trasy Średnicowej wraz z węzłem z ul. 1-go Maja. Projekt realizowany jest przez Rudę Śląską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

14 października przekierowano ruch samochodowy na nowy odcinek ulicy 1 Maja, który po zakończeniu całości prac będzie stanowił jezdnię zachodnią ulicy 1 Maja w rejonie węzła drogowego. Trwa układanie chodników w ciągu ul. 1 Maja oraz montaż krawężników, układanie podbudowy tłuczniowej, budowa oświetlenia, profilowanie skarp na trasie głównej.


Przekierowanie ruchu pozwoliło na rozpoczęcie prac przy budowie jezdni wschodniej ul. 1 Maja. Prowadzone są roboty rozbiórkowe starej jezdni. W najbliższym czasie rozebrany zostanie tymczasowy objazd przy wiadukcie, co umożliwi zakończenie formowania nasypu przylegającego do wiaduktu.źródło: UM Ruda Śląska