DODAJ

Sąsiedzkie rady osiedla są zgodne – nie chcą przedzielenia ulicy Jutrzenki

Drogi i mosty / Wrocław
Sąsiedzkie rady osiedla są
Mariusz Bartodziej
2017-10-18 09:31:16
Propozycja urzędników dotycząca przebudowy ulicy Jutrzenki nie została przyjęta. Już nie tylko mieszkańcy Kleciny, ale i Oporowa twierdzą, że nie jest to dla nich dobre rozwiązanie.

Rada Osiedla Oporów przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie zaproponowanych przez Departament Infrastruktury i Gospodarki zmian w obrębie Jutrzenki. Zarząd osiedla, na podstawie głosów mieszkańców, złożył w urzędzie miasta negatywną opinię o planowanej modernizacji.

Powstają uzasadnione obawy, że zabieg o charakterze tymczasowym odroczy niezbędną, rzeczywistą rewitalizację ulicy do czasu bliżej nieokreślonego. W obliczu nasilającego się ruchu, idącego w ślad za rozbudową osiedli oraz ich sukcesywnym zasiedlaniem, istnieje konieczność wdrażania rozwiązań ostatecznych, solidnych i podnoszących jakość życia mieszkańców całego Wrocławia, którzy są współwłaścicielami wszystkich dróg w mieście, w tym ulicy Jutrzenki – uważają radni.

Jednocześnie podkreślają, że potrzeba remontu jest bardzo pilna. Przedstawienie dat, kiedy miałyby zostać wprowadzone zmiany oczekiwane docelowo przez mieszkańców, może się przyczynić do przyjęcia proponowanego rozwiązanego tymczasowego.

Ograniczenie tranzytu, które miałoby wpłynąć na podniesienie bezpieczeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego, poprzez ustawienie słupków na środku ulicy, jest w opinii większości niedopuszczalne – dodają przedstawiciele mieszkańców Oporowa.

Dalej czytamy w złożonej opinii o kwestii natężenia ruchu w okolicy. Zablokowanie drogi, której przejezdność może poprawić przepustowość innych, sprzyja powstawaniu korków, a nie ich redukowaniu. Tym samym Zarząd Osiedla Oporów wyraża chęć dalszej współpracy w sprawie przebudowy ulicy Jutrzenki.

Ważnym interesem społecznym jest łączenie i integrowanie, w tym przypadku Oporowa z sąsiednim osiedlem Klecina, dla mieszkańców którego przedzielenie ul. Jutrzenki będzie dotkliwym utrudnieniem komunikacyjnym. W trosce zatem o interes własny oporowian orz solidaryzując się z klecińskimi oponentami, rekomendujemy odstąpienie od pomysłu przedzielenie ul. Jutrzenki.Mieszkańcy Kleciny również przeciwni


Na ul. Jutrzenki, od Oporowa do wysokości ogródków, miałby zostać wylany asfalt o szerokości 4,5 m. Dalej, w stronę Kleciny – już nie. Dodatkowo, jeszcze w tym bądź przyszłym roku, powstałoby trwałe przedzielenie, uniemożliwiające przejazd tą ulicą między osiedlami.


Rada Osiedla Klecina jest zdecydowanie przeciwna proponowanym pracom polegającym na wykonaniu prowizorycznej nawierzchni na ulicy Jutrzenki wraz z przegrodzeniem tej ulicy. Wnosi o wykonanie docelowej nawierzchni na całej długości ulicy, z zachowaniem przejezdności i z zastosowaniem rozwiązań technicznych i organizacyjnych, utrudniających ruch tranzytowy (przewężenia, spowalniacze ruchu itp.) – m.in. tak odpowiadają radni.

UM Wrocławia