DODAJ

Ścieżka rowerowa za 70 mln zł. Połączy m.in. Wrocław z Doliną Baryczy

Dolny Śląsk
Ścieżka rowerowa za 70
Mariusz Bartodziej
2017-09-05 11:34:46
W budowę sieci rowerowej pod Wrocławiem zaangażowanych jest siedem gmin: Milicz, Prusice, Trzebnica, Oborniki Śląskie, Wołów, Żmigród i Wisznia Mała. Niedługo ruszą pracę nad kolejnym etapem docelowo 150-kilometrowej trasy.

Burmistrzowie Prusic, Wołowa i Żmigrodu podpisali w połowie sierpnia umowę partnerską na realizację projektu "Budowa ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim i wołowskim" w ramach Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 wyniosło nieco ponad 8 mln zł. Drugi etap inwestycji przewiduje utworzenie blisko 29 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Trasy rowerowe mają zapewnić ciągłość ruchu rowerowego w Gminach, umożliwiając rowerzystom dostęp do dróg publicznych, miejsc charakterystycznych i atrakcji turystycznych regionu przy jednoczesnej ochronie zasobów przyrodniczych i zmniejszeniu presji na obszary cenne przyrodniczo znajdujące się na terenach Gminy Prusice, Żmigród i Wołów – wyjaśniają urzędnicy.

Rowerowa autostrada

Do końca 2018 roku Wrocław ma zyskać 50-kilometrowe połączenie rowerowe z Miliczem. Cała inwestycja rowerowej autostrady powinna zostać zrealizowana do końca 2019 roku.

Przetarg na "Budowę dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim" został ogłoszony w marcu. Mają one przebiegać trasą dawnej kolei wąskotorowej.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności na terenie gmin biorących udział w projekcie. Istotę przeprowadzenia niniejszej inwestycji stanowić będzie osiągnięty w ramach jej realizacji efekt ekologiczny, przejawiający się poprzez procentową redukcję emisji CO2. Dodatkowo realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia hałasu, ale również zniweluje zatłoczenie w ruchu drogowym – czytamy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przebieg ścieżek został dostosowany do istniejącego zagospodarowania oraz rzeźby terenu, aby zminimalizować roboty ziemne.

Projektowane ścieżki rowerowe zapewnią bezpieczne poruszanie się rowerzystów, a dzięki ciągłości w sąsiednich gminach również na przemieszczanie się pomiędzy sąsiadującymi gminami i powiatami – tłumaczą urzędnicy.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części. Każde zadanie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy. To: budowa ścieżki rowerowej w gminie Milicz na odcinku Sułów – Gruszeczka, w gminie Żmigród trasą kolei wąskotorowej,  w gminie Wołów – trasa Wołów-Lubiąż i  w gminie Prusice. Zamówienie przewiduje dodatkowo utworzenie pit stopów z wiatami.

Zamawiający planował przeznaczyć na realizację tych zadań odpowiednio 864 000, 3 056 700, 2 700 616 i 2 242 500 zł. Rozstrzygnięto już przetarg na zadanie numer 1, 2 i 4. Ścieżka rowerowa w Miliczu będzie kosztować niespełna 700 tys., w Żmigrodzie blisko 4,2 mln, a w Prusicach ponad 4,7 mln zł.