DODAJ

Elektrociepłownia Szombierki wzbudza zainteresowanie ekspertów dziedzictwa industrialnego

śląskie
Elektrociepłownia Szombierki wzbudza zainteresowanie
graviteo
2012-10-19 12:23:08

Podczas konferencji Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego, która we wrześniu odbyła się w Amsterdamie, swoje wystąpienie miał członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik. Przedstawił przypadek Elektrociepłowni Szombierki jako wzorcowego obiektu poprzemysłowego wymagającego zachowania i nadania mu w przyszłości nowych funkcji.

Efektem tego wystąpienia jest zwrócenie uwagi Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH* (The International Committee for The Industrial Heritage - TICCIH) na kwestię ochrony unikatowego na skalę światową obiektu poprzemysłowego. W ostatnim biuletynie tej organizacji opublikowano artykuł o niepewnej przyszłości tej wyjątkowej śląskiej industrialnej ,,katedry". Możemy w nim przeczytać o obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Elektrociepłownia Szombierki oraz dowiedzieć się kilku szczegółów z jej historii. W artykule zamieszczono także informację o planowanych warsztatach z ekspertami ds. dziedzictwa industrialnego, dotyczących sposobu wykorzystania tego obiektu na potrzeby związane z dziedzictwem przemysłowym.Międzynarodowy Komitet Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH) to światowa organizacja, afiliowana przy UNESCO. TICCIH skupia przedstawicieli środowiska naukowego z różnych krajów dla wspólnego działania na rzecz promocji idei ochrony zabytków techniki. Stawia sobie za cel wzmacnianie współpracy dotyczącej ochrony, konserwacji, badań i dokumentacji dziedzictwa przemysłowego, prowadzenie kształcenia w tych dziedzinach, a także ożywianie wymiany naukowej i technicznej. Organizacja skupia naukowców prowadzących badania teoretyczne i praktyczne, konserwatorów odnawiających zabytki, pracowników muzeów i archiwów, wykładowców akademickich z zakresu historii przemysłu, pracodawców i członków związków zawodowych, a także właścicieli zabytkowych budowli i maszyn.

Celem TICCIH jest stworzenie międzynarodowego forum dla wymiany myśli i idei dotyczących historii przemysłu i zabytków techniki. TICCIH realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizowanie, gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących zasad, technik i kierunków badawczych, metod dokumentacji, prac naukowych oraz konserwacji dziedzictwa przemysłowego.źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego