DODAJ

Tychy: przetarg na stadion rozstrzygnięty

Sport i rekreacja / Tychy
Tychy: przetarg na stadion
graviteo
2012-10-18 10:47:43

Mostostal Warszawa S.A. wybuduje Stadion Miejski w Tychach. Prawdopodobnie jeszcze w październiku zostanie podpisana umowa z wykonawcą inwestycji.

Mostostal Warszawa S.A. zaoferował w przetargu kwotę 128 873 225, 62 zł brutto (w tym VAT 24 098 245, 44), drugą ofertę (na kwotę 144 623 400, 00 zł) złożyła spółka WARBUD S.A. Obie oferty zostały poddane weryfikacji. 

 


- W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono żadnego wykonawcy. Oferta złożona przez Mostostal Warszawa odpowiada wszystkim warunkom i wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została wybrana jako najkorzystniejsza - mówi Jan Cofała, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Tychy. 10 dni - tyle czasu zostaje na złożenie odwołania od wyników tego postępowania. Jeśli w tym czasie odwołanie nie wpłynie, to najprawdopodobniej jeszcze w październiku zostanie podpisana umowa z Mostostalem Warszawa. Nowy przetarg obejmował przeprojektowanie stadionu wraz ze zmianą dokumentacji technicznej i wykonawstwem. Poprzedni przetarg na budowę stadionu miejskiego został unieważniony, ponieważ wśród dziewięciu ofert złożonych w postępowaniu, najtańsza dwukrotnie przewyższała budżet zamawiającego.


 źródło: UM Tychy