DODAJ

Trwa sporządzanie projektu modernizacji Teatru Ateneum w Warszawie

Kamienice i zabytki / Warszawa
Trwa sporządzanie projektu modernizacji
Klaudia Nowicka
2018-01-22 15:00:18
W trakcie realizacji jest zlecenie zarządu zabytkowego Teatru Ateneum, na wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego modernizacji obiektu.

Na początku roku Teatr Ateneum zawarł umowę z grupą Spyra Architekci. Jej zadaniem jest wykonanie projektów jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Po zakończeniu tego etapu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych. 

– Obecnie na realizację zadania inwestycyjnego w latach 2016-2021 zabezpieczono w budżecie m.st. Warszawy kwotę 25 158 552 zł.– mówi nam Justyna Michalak z biura prasowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

W czasie trwania modernizacji teatr będzie musiał zmienić lokalizację. Zarząd będzie prowadził działalność statutową w budynku przy ul. Smulikowskiego 6/8 na warszawskim Śródmieściu. Obiekt zostanie zaadaptowany na potrzeby teatru. Urząd miasta przewiduje, że to właśnie pod tym adresem Ateneum rozpocznie sezon jesienny.

mapa.um.warszawa.pl

Pomysł modernizacji obiektu powstał niespełna dwa lata temu, kiedy to ogłoszono przetarg na wykonanie projektu remontu. Niestety pod koniec 2016 roku na oficjalnej witrynie internetowej Teatru Ateneum opublikowano informacje:

"Teatr Ateneum (zamawiający) działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (...) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja pomieszczeń i infrastruktury technicznej Teatru Ateneum" z powodu, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu."

Mimo nieudanej, w ostatnich latach, próby rozpoczęcia modernizacji, projekt nie odszedł w niepamięć i wszystko wskazuje na to, że jego realizacja idzie w dobrym kierunku.