DODAJ

Kongres Kolejowy 2012 już 6 listopada

Warszawa
Kongres Kolejowy 2012 już
Kajtman
2012-10-30 15:32:18

Już 6 listopada odbędzie się druga edycja Kongresu Kolejowego organizowanego przez Wydawnictwo Rynek Kolejowy, Forum Kolejowe Railway Business Forum oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.Wydarzenie to skupia najważniejszych decydentów kolejowych, przedstawicieli biznesu oraz osoby tworzące prawo wpływające bezpośrednio na sytuację branży. W tym roku swoją obecność zapowiedzieli m.in. minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak oraz prezes PKP SA Jakub Karnowski.Wydarzenie podzielone będzie na części, składające się z sesji. Część pierwsza poświęcona będzie determinantom konkurencyjności kolei w Polsce. Podczas niej odbędą się dyskusja na temat deklaracji rządu Donalda Tuska odnośnie transportu szynowego, regulacji na rynku kolejowym a także problemom związanym ze stanem infrastruktury kolejowej w naszym kraju. W jej trakcie przyjęte zostanie także stanowisko Kongresu Kolejowego 2012. Druga część poświęcona będzie problematyce stawek za dostęp do infrastruktury. Uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak i po co zmienić funkcjonujący system. Poszczególne debaty podejmą kwestie konkurencji międzygałęziowej, strategii inwestycyjnych, usytuowania PKP PLK w systemie kolejowym, długoterminowego planowania i przygotowywania inwestycji w infrastrukturze. Część trzecia poświęcona zostanie inwestycjom taborowym i ich korelacji z ograniczeniami w sferze Infrastruktury.Więcej informacji na temat Kongresu Kolejowego 2012, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.kongreskolejowy.pl.