DODAJ

Węzeł Murckowska przechodzi w ręce GDDKiA

Drogi i mosty
Węzeł Murckowska przechodzi w
RynekInfrastruktury
2012-01-17 15:36:27

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie od firmy Stalexport jeden z węzłów na odcinku autostrady A4 łączącym Katowice i Kraków. Z tego tytułu koncesjonariusz wypłaci GDDKiA ponad 23 miliony złotych, jako przedpłatę wynagrodzenia, z tytułu usług świadczonych przez Dyrekcję.Węzeł został przekazany GDDKiA, w związku z realizowanym projektem o nazwie Rozbudowa węzła Murckowska w ciągu autostrady A4 wraz z budową dróg dojazdowych. Roboty zmierzające do poprawy sytuacyjnej w regionie, wykroczyły poza teren umowy koncesyjnej. Oznacza to, że koncesjonariusz, firma Stalexport Autostrada Małopolska, nie może zarządzać węzłem.  

 


- Prawnie nie jest dopuszczalne zwrotne przekazanie SAM rozbudowanego węzła Murckowska w zakresie wykraczającym poza kilometraż autostrady koncesyjnej A4, określony w decyzji koncesyjnej z dnia 15 marca 1997 r. Nie było więc możliwe rozszerzenie praw i obowiązków SAM na odcinek autostrady i jej pasa drogowego poza odcinek określony w decyzji koncesyjnej – tłumaczy Urszula Nelken, rzeczniczka GDDKiA.


 


Aby jakoś rozwiązać sytuację, Generalna Dyrekcja przygotowała wspólnie z ministerstwem i koncesjonariuszem aneks do umowy, który przekazuje jej zarząd nad węzłem.


 


- Zgodnie z Aneksem GDDKiA odpowiada za utrzymanie przebudowanego (większego i wychodzącego poza granice koncesji) węzła Murckowska. Istotnym elementem Aneksu było określenie wartości hipotetycznych oszczędności Koncesjonariusza, związanych z brakiem konieczności utrzymania węzła Murckowska w jego kształcie sprzed przebudowy – tłumaczy Nelken, dodające, że strony uzgodniły, zwrot kosztów eksploatacji i utrzymania, w ramach którego SAM zapłaci GDDKiA kwotę 23,44 milionów złotych brutto.