Kolejny odcinek autostrady A2 przejezdnyźródło: GDDKiA

Kolejny odcinek autostrady A2 przejezdny

REKLAMA
W piątek 14 sierpnia otwarto dla ruchu 15-kilometrowy odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłem Lubelska a początkiem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Fragment nowej A2 pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy ze starej drogi krajowej nr 2 na wschód od węzła Halinów.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad umowę na wykonanie tego odcinka podpisała w lipcu 2017 roku. Wykonawcą, który w formule "zaprojektuj i wybuduj" stworzy drogę wraz z otaczającą ją infrastrukturą została podwarszawska firma Polaqua Sp. z o.o. W ramach zadania powstała dwujezdniowa autostrada z dwoma pasami ruchu wraz z rezerwą pod trzeci pas. Autostrada A2 zyskała również drogi lokalne do obsługi ruchu lokalnego, a w związku z nowym układem komunikacyjnym konieczne było przebudowanie w części istniejących dróg gminnych i powiatowych. Na nowym odcinku stanęły ekrany akustyczne oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska, m.in. przejścia dla zwierząt.
REKLAMA
15-kilometrowy odcinek został podzielony na dwa fragmenty: węzeł Lubelska – węzeł Halinów oraz węzeł Halinów – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Wartość całej inwestycji łącznie z wykonaniem dokumentacji, robotami budowlanymi, wykupem gruntów i pracami archeologicznymi wyniosła blisko 755 mln zł, z czego koszt robót to ok. 538 mln zł. Blisko 330 mln zł dofinansowano z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualnie po obu stronach trasy pomiędzy Halinowem a Mińskiem Mazowieckim budowane są jeszcze Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwód Utrzymania Autostrady. Zakończenie prac planowane jest na październik.Dalsze etapy A2

W planach są już kolejne fragmenty autostrady A2 od Mińska Mazowieckiego do granicy państwa. 5 marca GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki, zaś 7 kwietnia parafowano umowy na fragment od węzła Gręzów do węzła Siedlce Zachód o długości 12,5 km. Oba zadania wykonuje firma Polaqua Sp. z o.o. Zgodnie z założeniem kierowcy na te drogi mają wjechać jesienią 2023 roku.

Obecnie trwa również postępowanie przetargowe mające wyłonić firmę, która 13-kilometrowym odcinkiem połączy węzeł Groszki i Gręzów.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA