DODAJ

Archicom zwiększył wartość programu emisji obligacji do 115 mln zł

Wrocław
Archicom zwiększył wartość programu
Kajtman
2017-03-08 11:10:16
Archicom, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, zakończył przyjmowanie zapisów na obligacje w ramach drugiej transzy programu emisji obligacji. Zarząd spółki podjął uchwałę o zwiększeniu łącznej wartości planowanego pierwotnie na 100 mln złotych programu o dodatkowe 15 mln złotych. W prywatnej emisji obligacji inwestorom finansowym przydzielone zostaną 3-letnie papiery o zmiennym oprocentowaniu WIBOR 6M powiększonym o 2,35 proc. marży. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

W ramach drugiej transzy programu, spółka wyemituje 60 000 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Papiery mają zmienne oprocentowanie, a wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi 10 marca 2020 r. 

Zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji, z uwagi na duży popyt ze strony inwestorów i plany Spółki dotyczące dalszych zakupów gruntów oraz uruchamiania przygotowywanych inwestycji mieszkaniowych. Sukces kolejnej emisji obligacji to dowód zaufania inwestorów do Spółki – mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicomu. – Środki, które pozyskaliśmy z zeszłorocznej emisji akcji oraz pierwszej transzy programu emisji obligacji umożliwiły zakup atrakcyjnych działek we Wrocławiu i Krakowie, które pozwolą nam kontynuować dalszy dynamiczny rozwój Spółki. Zgodnie z naszymi zapowiedziami i przyjętą strategią, planujemy przekroczenie ilości 1.000 sprzedanych mieszkań w 2017 roku – dodaje.

Pierwsza transza programu z której Archicom pozyskał 55 mln zł została przeprowadzona w czerwcu 2016 roku i była skierowana do inwestorów finansowych. Środki z zeszłorocznej emisji zostały przeznaczone na współfinansowanie realizowanych inwestycji mieszkaniowych, planowanej budowy budynku biurowego oraz zwiększenie banku gruntów.

Oferującym obligacje jest mBank Dom Maklerski.