DODAJ

Drugie życie Wzgórza Partyzantów. Miasto chce odtworzyć gloriettę

Kamienice i zabytki / Wrocław
Drugie życie Wzgórza Partyzantów.
Tomasz Matejuk
2017-06-22 14:35:57
Wszystko wskazuje na to, że miasto odzyska popadające w ruinę Wzgórze Partyzantów. Urzędnicy już szykują się do kompleksowej rewitalizacji całego obszaru i historycznych obiektów. Pierwszy krok to nowy plan miejscowy.

Wzgórze Partyzantów to pozostałość dawnego Bastionu Sakwowego. Oprócz zieleni, znajduje się tam kompleks budynków – kolumnada, tarasy, obserwatorium i obiekt usługowy. Obecnie popadają one w ruinę.

Na początku 2017 roku sąd orzekł o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego pomiędzy gminą Wrocław a firmą Retropol, która miała wyremontować cały obiekt, ale nie wywiązała się z zapisów kontraktu. 

Wyrok co prawda został zaskarżony do wyższej instancji, niemniej jednak, zważywszy na treść orzeczenia wydanego przez sąd, zakładamy pozytywne dla nas rozstrzygnięcie – mówił podczas sesji rady miejskiej Jacek Barski, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju w magistracie.

Gdy decyzja sądu uprawomocni się, zaniedbane dziś miejsce wróci w ręce miasta. A magistrat planuje przywrócić Wzgórzu Partyzantów dawny blask.

fot. Tomasz Matejuk


Pierwszy krok to opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. 

– Zakładamy m.in. odtworzenie glorietty, która niegdyś się tam znajdowała. I taka jest istota przystąpienia do nowego planu, bo ten obecny nie pozwala na takie działania – tłumaczył Barski.

Górująca niegdyś nad całym wzgórzem, 32-metrowa i zwieńczona posągiem Victorii wieża widokowa została zniszczona w czasie II wojny światowej.

W czwartek 22 czerwca rajcy jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu.