Wrocław: Miasto wyda prawie miliard na inwestycje i ruszy z rewitalizacją Wzgórza Partyzantów. Jest projekt budżetu na 2019 rokfot. Jakub Zazula

Wrocław: Miasto wyda prawie miliard na inwestycje i ruszy z rewitalizacją Wzgórza Partyzantów. Jest projekt budżetu na 2019 rok

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Dochody miasta mają wynieść w przyszłym roku 4,5 mld zł. Wyda prawie 300 mln zł więcej. Wśród zadań inwestycyjnych wymienia m.in. Oś Zachodnią, tramwaj na Nowy Dwór oraz rozbudowę ulicy Osobowickiej.
Magistrat przedstawił projekt budżetu na 2019 rok. Zakłada dochody w wysokości 4 mld 512 mln zł (w tej kwocie mieszczą się m.in. dotacje inwestycyjne z Unii Europejskiej). Wydatki mają natomiast wynieść 4 mld 797 mln zł. Miasto wyda najwięcej na oświatę – 1 mld 248 mln zł. Na inwestycje zamierza przeznaczyć 920 mln 100 tys. zł (234 mln 52 tys. zł pochodzi ze środków unijnych). Jego zadłużenie wynosiło 2 mld 486 mln 520 tys. zł (stan na 30 września 2018 roku).
Kwoty te są wyższe w porównaniu do tych zakładanych na ten rok. Miasto miało zarobić 4 mld 286 mln zł, a wydać 4 mld 509 mln zł. Najwięcej środków także chciało przeznaczyć na oświatę (1 mln 158 mln zł), a na inwestycje – 881 mln zł.

Prawie miliard złotych na nowe inwestycje

REKLAMA
Najwięcej pieniędzy ze środków na inwestycje urząd miasta ma wydać na transport i łączność – 512 mln 769 tys. zł (191 mln 144 tys. zł to fundusze europejskie). 453 mln 88 tys. zł pochłoną z tego miejskie drogi. Ponadto 89 mln 710 tys. zł przeznaczy na budowę Alei Stabłowickiej, 45 mln 517 tys. zł tramwaju na Nowy Dwór, 8 mln zł Alei Wielkiej Wyspy, a 47 mln 613 tys. zł na przebudowę ul. Buforowej. 84 mln 798 tys. zł będą kosztować kolejne etapy zintegrowanego systemu transportu szynowego w aglomeracji i we Wrocławiu. Do tego miasto wyda 26 mln 313 tys. zł na program rowerowy, 31 mln 842 tys. zł na remont ul. Obornickiej, Pęgowskiej, Pełczyńskiej i Zajączkowskiej (droga wojewódzka nr 342), 15 mln 277 tys. zł na rozbudowę ul. Osobowickiej od obwodnicy śródmiejskiej do ul. Lipskiej, a 2 mln 650 tys. zł na powiększenie systemu "Parkuj i Jedź".
Wśród wydatków na gminne drogi publiczne (58 mln 181 tys. zł) pojawia się budowa ul. Racławickiej (2 mln 780 tys. zł) oraz rozbudowa układu drogowego w rejonie ul. Parafialnej i Pawiej (2 mln 500 tys. zł).
Do wydatków na gospodarkę mieszkaniową (122 mln 721 tys. zł) zaliczają się m.in. rewitalizacja miasta (30 mln 88 tys. zł), przebudowa gminnych mieszkań (20 mln 77 tys. zł), renowacja Przedmieścia Oławskiego i Nadodrza (13 mln 268 tys. zł) oraz budowa dróg i obiektów użyteczności publicznej na Nowych Żernikach (6 mln 813 tys. zł).
Wśród pozostałych wydatków inwestycyjnych miasto wymienia zagospodarowanie terenu parku Milenijnego (3 mln 585 tys. zł), budowę cmentarza przy ul. Awicenny (I etap, 872 tys. zł), czy rewitalizację Wzgórza Partyzantów (I etap, 3 mln zł).

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA