Będzie nowy plan miejscowy dla Wzgórza Partyzantów. Można składać uwagiźródło: Investphoto.pl

Będzie nowy plan miejscowy dla Wzgórza Partyzantów. Można składać uwagi

Mariusz Bartodziej
Mariusz Bartodziej
REKLAMA
Wzgórze Partyzantów wróciło w ręce miasta. Prezydent wydał 20 października obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski można składać w Biurze Rozwoju Wrocławia do 14 listopada.
Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr XLI/920/17 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wzgórza Partyzantów we Wrocławiu obejmującego obszar ograniczony: od zachodu ul. Ks. Piotra Skargi, od północy ul. Nową, od wschodu i południa Fosą Miejską – czytamy w obwieszczeniu.
Jest to możliwe dzięki orzeczeniu sądu apelacyjnego o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego z firmą Retropol.
Sąd apelacyjny nie znalazł podstaw do zmiany rozstrzygnięcia, apelację oddalono – powiedziała sędzia Małgorzata Lamparska. 
UM Wrocławia

Miasto odtworzy gloriettę?

REKLAMA
Na początku 2017 roku sąd orzekł o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego pomiędzy gminą Wrocław a firmą Retropol, która miała wyremontować cały obiekt, ale nie wywiązała się z zapisów kontraktu. 
Wyrok co prawda został zaskarżony do wyższej instancji, niemniej jednak, zważywszy na treść orzeczenia wydanego przez sąd, zakładamy pozytywne dla nas rozstrzygnięcie – mówił podczas sesji rady miejskiej Jacek Barski, dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju w magistracie.
Magistrat planuje przywrócić Wzgórzu Partyzantów dawny blask. Pierwszy krok to opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego miejsca. 
Zakładamy m.in. odtworzenie glorietty, która niegdyś się tam znajdowała. I taka jest istota przystąpienia do nowego planu, bo ten obecny nie pozwala na takie działania – tłumaczył Barski.
Górująca niegdyś nad całym wzgórzem, 32-metrowa i zwieńczona posągiem Victorii wieża widokowa została zniszczona w czasie II wojny światowej.
Investphoto.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA