Kolejne fabryki staną przy Kwiatkowskiego. Jest nowy plan zagospodarowaniafot. Tomasz Matejuk

Kolejne fabryki staną przy Kwiatkowskiego. Jest nowy plan zagospodarowania

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
W czwartek radni uchwalili nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnego odcinka ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego.
To teren położony tuż przy granicy miasta, przeznaczony pod aktywność gospodarczą – tłumaczy Jacek Barski, dyrektor departamentu infrastruktury i rozwoju w magistracie.

Plan objął obszar o powierzchni około 1,85 hektara, na którym na razie nie powstały żadne inwestycje. 
REKLAMA
– Celem planu jest doprowadzenie do powstania harmonijnego kompleksu obiektów aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy nowymi obiektami produkcyjno-usługowymi. Plan miejscowy umożliwi realizację zamierzonych inwestycji, wpisujących się w politykę przestrzenną miasta i przyczyni się do dalszej aktywizacji obszaru tzw. południowo-zachodniego pasma aktywności gospodarczej, ze zrealizowaną przez miasto w tym rejonie główną trasę transportową – "Osią Inkubacji" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.Na terenie oznaczonym symbolem 1AG, zgodnie z projektem planu, będzie można rozwijać przede wszystkim funkcje: produkcyjną, magazynową, biurową i naukową.

Urzędnicy podkreślają, że rozwiązania zaproponowane w planie w pełni uwzględniają walory ekonomiczne nieruchomości i miejsca, w którym się znajduje, poprzez racjonalne wykorzystanie przestrzeni

Z uwagi na sąsiedztwo z gminą Kąty Wrocławskie, w rozwiązaniach funkcjonalno-przestrzennych planu zastosowano przeznaczenie na aktywność gospodarczą, kontynuowane w planie miejscowym dla terenu w obrębie Zabrodzie i Mokronos Dolny.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA