Baza transportowa Poczty Polskiej zmieni się w osiedle. Jest nowy plan

Baza transportowa Poczty Polskiej zmieni się w osiedle. Jest nowy plan

Wrocław
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
W magistracie opracowano nowy plan zagospodarowania dla dawnej bazy transportowej Poczty Polskiej przy ulicy Kolejowej we Wrocławiu. Ma tam powstać osiedle mieszkaniowe, uzupełnione o zabudowę usługową i zieleń.

Uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej zajmą się wrocławscy rajcy na najbliższej, czwartkowej sesji rady miejskiej.

To teren o powierzchni około 4 hektarów, a celem planu jest uzupełnienie tkanki śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej na obszarze dawnej bazy transportowej Poczty Polskiej, gdzie wcześniej mieściła się fabryka wagonów.

W dużej mierze nieużytkowany teren pofabryczny i pomagazynowy wymaga wykreowania kwartału zabudowy o gabarytach nawiązujących do okolicznych budynków poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów odnoszących się do wysokości, linii zabudowy, terenów zieleni, kompozycji urbanistycznej osiedla, komunikacji i odpowiedniego strefowania funkcji – tłumaczą autorzy projekty uchwały ws. nowego planu.

Od dłuższego czasu mówi się, że pocztowcy sprzedadzą dawną bazę logistyczną, ale jak na razie, nie poszła ona pod młotek.

Prowadzimy analizy związane z przeznaczeniem tego terenu. Decyzje jeszcze nie zapadły – tłumaczą przedstawiciele biura prasowego Poczty Polskiej.


Mieszkania, usługi i skwer

Autorzy uchwały podkreślają, że lokalizacja terenu objętego planem pomiędzy zabudową mieszkaniową a parkiem oraz dobra obsługa komunikacyjna (ulica Grabiszyńska) predestynuje obszar do wykreowania osiedla mieszkaniowego.

Od strony ulicy Tęczowej oraz ulic Prostej i Kolejowej plan dopuszcza większy pakiet usług niż we wnętrzu kwartału. 

Strefowanie funkcji ma na celu aktywizację ciągów ulic i zachowanie dobrych warunków mieszkaniowych wewnątrz osiedla przy jednoczesnym wykorzystaniu walorów ekonomicznych przestrzeni – tłumaczą autorzy planu.

Z kolei istniejąca zieleń przy zbiegu ulicy Tęczowej i Prostej ma zostać przeznaczona na pełnowartościowy, śródmiejski skwer publiczny.

Większość obszaru, jak podkreślają autorzy planu, należy do Poczty Polskiej, co ułatwia całościowe kształtowanie kwartału. 

– Większe rozdrobnienie własnościowe w północnej części projektu zostało uwzględnione poprzez bezpośrednią obsługę nieruchomości od ul. Tęczowej – tłumaczą.

Budynki dawnej fabryki wagonów pod ochroną

W planie zapisano wymogi dotyczące rewitalizacji objętych ochroną konserwatorską obiektów po dawnej fabryce wagonów.

– Jednocześnie przewiduje się możliwość zmiany ich funkcji na mieszkaniową lub usługową w celu ponownego zaktywizowania tego obszaru – czytamy w uchwale.

Ochroną konserwatorską objęty jest zespół budowlany dawnej fabryki wagonów i warsztatów głównych Poczty Niemieckiej – budynek administracyjny, hala, kotłownia i mur, a także kamienice przy ulicy Tęczowej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA