Stary budynek V Liceum Ogólnokształcącego zostanie wyburzony. Co powstanie w jego miejscu?źródło: Foto: Togamek - commons.wikimedia.org - licencja: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Stary budynek V Liceum Ogólnokształcącego zostanie wyburzony. Co powstanie w jego miejscu?

Orzech
Orzech
REKLAMA
Miasto przygotowuje plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla rejonu ulic Grochowej, Pereca, Żelaznej i Jemiołowej. Uwagi do planu można składać do 5 października.
Opracowany przez magistrat nowy plan, po konsultacjach i uchwaleniu przez Radę Miejską Wrocławia, wyznaczy kierunki rozwoju dla rejonu ulic Grochowej, Pereca, Żelaznej i Jemiołowej. Obejmował będzie także działkę na której stoi stary budynek V Liceum Ogólnokształcącego przy zbiegu ulic Grochowej i Jemiołowej (ul. Grochowa 13). Ze względu na zły stan techniczny obiekt ten zostanie wyburzony. W tym miejscu według nowego planu zagospodarowania przestrzennego powstaną dwa budynki o funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej wraz ze strefami zieleni oraz ciągami pieszymi (1MW-U).
Projekt planu uwzględnia również istniejące lokalne targowisko znajdujące się przy ul. Jemiołowej ("Ryneczek Jemiołowa"), oznaczone jako (1U). Opracowywany przez miasto dokument reguluje m.in. zasady obsługi tego targowiska i jego relacji z najbliższym otoczeniem.
Urząd Miejski Wrocławia
Na parterze projektowanego budynku, który ma powstać w miejscu V Liceum Ogólnokształcącego, przewiduje się funkcje takie jak pracownie artystyczne, obiekty upowszechniania kultury, obiekty kształcenia dodatkowego, obiekty pomocy społecznej, obiekty opieki nad dzieckiem oraz wystawy i ekspozycje. Nowy plan zagospodarowania tego terenu umożliwi stworzenie przestrzeni dla społecznej aktywności i integracji – czyli zgłaszane przez mieszkańców potrzeby społeczne.
REKLAMA
W projektowanym pięciokondygnacyjnym budynku o funkcji mieszkaniowo-usługowej dla funkcji społecznych przewidziano maksymalnie 670 mkw. powierzchni całego parteru.
gis.um.wroc.pl
Urząd Miejski zamierza zapytać mieszkańców o to, jakie szczegółowo funkcje powinna pełnić nowa przestrzeń dla aktywności lokalnej w projektowanym obiekcie, który powstanie w miejscu budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grochowej. Wydział Partycypacji Społecznej we współpracy z Wydziałem Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości planuje na jesień br. zorganizować konsultacje społeczne właśnie w tej sprawie.
Komplet dokumentów – m.in. projekt uchwały, projekt planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza oddziaływania na środowisko, wyłożony będzie w dniach od 31 sierpnia do 21 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30.
14 września 2021 roku o godz. 15.30, za pomocą transmisji online odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Komentarze (5)

Napisz komentarz
Bernadetta(gość)
@
mmj
(gość)
o owej ekspertyzie niewiele wiadomo - kto ją sporządził? Budynek miał błędy (taras) ale to mocna konstrukcja, która 100 lat przetrwa spokojnie. Mpzp daje możliwości dobrego zagospodarowania - z bazą dla lokalnej społeczności. Możliwa jest jednak na jego podstawie i całkowita komercja.
Prawda
Bernadetta(gość)
skończyłam to liceum im Gen.Jasinskiego.uczyla. mnie p.Josiak,p.Rogoz. p.Gudzio,p.Fuchsa,p.Koscinska. p.Baran.p.Zablocka.To b.ladny i funkcjonalny budynek,ciekawa jestem jak opisuje jego stan ekspertyza. ciekawa jestem dlaczego przez tyle lat nie przywrócono mu jego świetności,ile razy remontowano  w czasie kilkudziesięciu lat bo nie jest to stary budynek.Najlatwie.j i najszybciej jest zburzyć i zniszczyć.Bernadetta.
Bb(gość)
Kolejne budynki mieszkalne, kolejne samochody i zatykająca się ul. Pereca. Szkoda, za nikt nie pomyślał np. o basenie dla mieszkańców
mmj(gość)
o owej ekspertyzie niewiele wiadomo - kto ją sporządził? Budynek miał błędy (taras) ale to mocna konstrukcja, która 100 lat przetrwa spokojnie. Mpzp daje możliwości dobrego zagospodarowania - z bazą dla lokalnej społeczności. Możliwa jest jednak na jego podstawie i całkowita komercja.
Obywatel(gość)
Proponuję kolejny Urząd Miasta z oddziałem ds. rejestracji pojazdów, bo ostatnio Pani z UM przy ul. Zapolskiej (który przyjmuję interesantów rzekomo do 17:30) o godzinie 12:30, wyszła zakomunikować, że nikogo więcej już nie obsłużą, bo się nie wyrabiają i wszyscy oczekujący mogą sobie iść do domu.
REKLAMA