DODAJ

Działka na Stabłowicach pod 300 mieszkań zmieni właściciela. W kolejce już czekają następne

Wrocław
Foto: ukosne.gis.um.wroc.pl
Tomasz Matejuk
2017-07-20 21:43:01
Czołowy wrocławski deweloper jest bliski kupna działki przy ulicy Stabłowickiej. Ma tam powstać około 300 mieszkań. W kolejce do sprzedaży już czekają następne nieruchomości na Stabłowicach.

We wtorek 18 lipca 2017 roku spółka należąca do Vantage Development zawarła z osobami fizycznymi przedwstępną warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Stabłowickiej.

Łączna powierzchnia zabudowanych nieruchomości gruntowych to około 2,3 hektara, a deweloper zapłaci za nie 8,75 mln złotych netto.

Przyrzeczona umowa przeniesienia własności nieruchomości zostanie zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających zastrzeżonych na rzecz kupującego, polegających między innymi na niewykonaniu przez Gminę Wrocław prawa pierwokupu w stosunku do którejkolwiek z nieruchomości, rozwiązaniu umów najmu oraz uzyskaniu innych decyzji i oświadczeń – czytamy w raporcie giełdowym dewelopera. 

Przyrzeczona umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 20 grudnia 2017 roku.

Nieruchomości zostaną przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwolą na budowę około 300 lokali mieszkalnych – zapowiada Vantage Development.

Kolejne działki też pójdą pod młotek

W kolejce do sprzedaży już czekają następne tereny przy ulicy Stabłowickiej. 

Jeden z przetargów, na działkę o powierzchni 8667 metrów kwadratowych, trwa. Cenę wywoławczą ustalono na 1,8 mln złotych, a rozstrzygnięcie postępowania poznamy 7 sierpnia. Teren przeznaczony jest pod usługi – mogą tam powstać biura, obiekty kongresowe i konferencyjne czy hotele.

Nieruchomość jest objęta procedurą włączenia do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z uchwałą nr XIII/236/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Wrocław. Aktualnie procedura została wstrzymana – informują urzędnicy.


To nie koniec, bo miasto już szykuje przetargi na następne działki wzdłuż ulicy Stabłowickiej

Aktualnie w przygotowaniu są postępowania na cztery nieruchomości: jedną o powierzchni 8825 metrów kwadratowych (przeznaczenie: usługi), dwie duże działki w rejonie ulicy Stabłowickiej i Towarowej – o powierzchni 33496 i 63106 metrów kwadratowych, również pod usługi (obie działki objęte procedurą włączenia do LSSE), a także teren przy ulicy Stabłowickiej 4, 4a i 6 o powierzchni 1465 metrów kwadratowych, przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.