DODAJ

Konserwator zabytków mówi "nie" rozbiórce szpitala przy Bujwida

Wrocław
Konserwator zabytków mówi "nie"
Tomasz Matejuk
2017-06-20 11:13:17
Miejska Konserwator Zabytków tłumaczy, że rozbiórka kompleksu przy ulicy Bujwida we Wrocławiu byłaby sprzeczna z prawem. Dodaje, że trwają przygotowania do wpisania budynków do rejestru zabytków. 

O wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektów na terenie kompleksu dawnego szpitala przy ulicy Bujwida informowaliśmy – jako pierwsi – w połowie kwietnia.


– W związku z niepokojącymi doniesieniami medialnym o możliwej rozbiórce kompleksu budynków po byłej Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej i Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych przy ulicy Bujwida 44-44f zwracamy się z prośbą o niezwłoczną interwencję. Takie budynki stanowią ogromną wartość architektoniczną wrocławskiego dziedzictwa kulturowego – pisali członkowie inicjatywy "Czas na Ołbin".

Właśnie dostali oni odpowiedź od Miejskiej Konserwator Zabytków, która potwierdza, że kompleks figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Każdy projekt budowlany, dotyczący tego zabytku, obejmujący wydanie pozwolenia na budowę, w tym także prowadzenia prac rozbiórkowych, musi zostać uzgodniony z właściwym organem konserwatorskim. W obecnej sytuacji prawnej należy zatem uznać, że zespół budowlany przy ulicy Bujwida 42-44 oraz wchodzące w jego skład elementy, co do zasady, podlegają ochronie konserwatorskiej, zaś ich rozbiórka będzie sprzeczna z zasadami ochrony zabytków – pisze Agata Chmielowska, p.o. dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

investphoto.pl


Jak czytamy w piśmie, z punktu widzenia konserwatorskiego, możliwymi działania w obrębie tego kompleksu są jedynie takie, które zmierzają do zachowania jego wartości zabytkowych w maksymalnym zakresie i będą polegać na jego adaptacji do nowych funkcji.

Obecnie, w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków podejmowane są działania związane z przygotowaniem profesjonalnej dokumentacji konserwatorskiej, która będzie stanowić podstawę do objęcia przedmiotowego zespołu budowlanego postępowaniem w sprawie jego wpisu do rejestru zabytków – dodaje Agata Chmielowska.

Nie będzie rozbiórki szpitala przy Bujwida!