DODAJ

Miasto daje 2 tysiące bezzwrotnej dotacji na budowę kanalizacji

Wrocław
Miasto daje 2 tysiące
tuWroclaw.com
2012-04-12 11:08:14

Właściciele domów jednorodzinnych mogą otrzymać 2 tys. zł na budowę przyłącza kanalizacyjnego oraz będą ponosić niższe koszty odprowadzania nieczystości, jeśli podłączą posesję do kanalizacji miejskiej.

Wnioski o dotację można składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8,10. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem 71 777-91-32.

Wrocławianie mogą też skorzystać z preferencyjnego kredytu na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej. Szczegółowe informacje można uzyskać w oddziałach BOŚ pod numerem: 71 32 40 101 i 71 354 83 11.


Aby wykonać podłączenie posesji do kanalizacji należy wystąpić z wnioskiem do MPWiK, zlecić wykonanie projektu, wykonać przyłącze i zgłosić je do odbioru w MPWiK. Właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki mają obowiązek podłączyć swoje posesje do sieci w terminie do 12 miesięcy od dnia oddania jej do użytku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPWiK S.A., ul. Na Grobli 14/16 (budynek E), tel. 71 340-96-55 i na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl.
Autor: jg