DODAJ

Mieszkańcy boją się nowej inwestycji tuż przy Browarze Mieszczańskim

Wrocław
Mieszkańcy boją się nowej
Tomasz Matejuk
2017-01-26 12:58:58
Mieszkańcy kamienic przy ulicy Bocznej obawiają się, że nowy budynek, który ma stanąć przy ulicy Hubskiej, zamknie dostęp do ich podwórka i wywoła szereg negatywnych skutków. Ich petycja do magistratu nie dała jednak efektów, a urzędnicy zapewniają, że inwestycja nie naruszy interesów mieszkańców.

Bouygues Immobilier Polska, francuski deweloper, który w naszym mieście wybudował już apartamentowiec Wyspiańskiego 11, a aktualnie realizuje Belleville przy ulicy Pięknej i Villę Alouette przy ulicy Rymarskiej, szykuje się do kolejnej inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu. Tym razem zamierza postawić budynek wielorodzinny przy ulicy Hubskiej 40, tuż obok Browaru Mieszczańskiego.

Tej inwestycji od kilku miesięcy sprzeciwiają się jednak mieszkańcy budynków przy ulicy Bocznej, graniczących z terenem planowanego przedsięwzięcia. 

W rozmowie z portalem InvestMap.pl tłumaczą, że nowa inwestycja wywoła szereg negatywnych dla nich zmian – chodzi tu o nasłonecznienie mieszkań w kamienicach, zamknięcie dostępu do podwórka, gdzie znajduje się jedyny śmietnik czy brak zaplanowanych miejsc parkingowych.

 Niech powstanie tam około 50-60 mieszkań i pojawi się 40 samochodów mieszkańców, nie licząc tych należących choćby do klientów lokali usługowych na parterze, gdzie mają powstać m.in. gabinety stomatologiczne. Tu już teraz nie ma gdzie parkować – podkreślają.

Mieszkańcy mówią nam, że inwestor planuje tam budowę niewielkich mieszkań, przeznaczonych pod wynajem m.in. dla studentów.

– Że niby studenci nie jeżdżą samochodami, tylko komunikacją miejską. Wystarczy przejść się pod kampus Politechniki Wrocławskiej, to można się przekonać, jak jest naprawdę – komentują.

fot. Tomasz Matejuk


Mieszkańcy piszą do magistratu

W sierpniu zeszłego roku mieszkańcy ulicy Bocznej złożyli w magistracie petycję dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Hubskiej i Bocznej. Zwracają w niej uwagę, że ustalenia planu są niespójne ze stanem faktycznym. Chodzi im o zapis dotyczący obsługi komunikacyjnej ulicy Bocznej.

 Faktycznie, główny dojazd do posesji położonych przy ulicy Bocznej odbywa się od strony ulicy, jednak nie jest to jedyny dojazd do nieruchomości, który odbywa się również od strony ulicy Hubskiej, przez część działki nr 72  czytamy w petycji. 

A właśnie na działce nr 72 swoją inwestycję planuje francuski deweloper.

 Przyjęcie założenia planu, że obsługa komunikacyjna ma się odbywać wyłącznie od ulicy Bocznej godzi w interesy mieszkańców tej ulicy, a przede wszystkim stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców nieruchomości przy ulicy Bocznej 1, 3, 5 i 7, szczególnie dla tych, których okna wychodzą wyłącznie od strony podwórza – piszą autorzy petycji.

Na wewnętrznym podwórku, sąsiadującym z działką nr 72, znajdują się także kontenery na śmieci, z których korzystają mieszkańcy klatek od 1 do 13, a także piaskownica, pas zieleni i ponad 50-letnia lipa. 

Autorzy petycji wskazują, że zgodnie z założeniami planu, ten teren może zostać całkowicie zamknięty (poprzez zabudowę działki nr 72), a dostęp do niego będzie możliwy tylko przez klatki schodowe.

 Takie rozwiązanie narusza interesy mieszkańców, a przede wszystkim zagrażać będzie bezpieczeństwu pożarowemu mieszkańców ulicy Bocznej (bo nie będzie możliwości dojazdu do kamienic od podwórza). W przypadku zamknięcia tego terenu będzie tez konieczność znalezienia nowego miejsca na śmietnik, a na ulicy Bocznej nie ma na to miejsca – tłumaczą.

Autorzy petycji zwracają też uwagę na zapisy dotyczące wysokości dopuszczalnej zabudowy na działce bezpośrednio sąsiadującej z ich terenem – plan zagospodarowania dopuszcza tam 20 metrów wysokości od poziomu ulicy do gzymsu i 25 metrów do najwyższego punktu budynku.

 Budowa na działce nr 72 budynków o maksymalnej możliwej wysokości, zważywszy na kształt działki i jej usytuowanie, spowoduje również ograniczenie mieszkańcom budynków przy ulicy Bocznej 1, 3, 5 i 7 dostępu do światła słonecznego – piszą.

Mieszkańcy wskazują też na brak zapisu w MPZP wymogów odnośnie konieczności utworzenia nowych miejsc parkingowych dla nowych inwestycji. 

fot. Tomasz Matejuk


Urzędnicy: interes mieszkańców nie jest zagrożony

Na odpowiedź na petycję mieszkańcy czekali do października. Czytamy w niej, że w połowie września 2016 roku w magistracie doszło do spotkania z przedstawicielami w firmy Bouygues Immobilier Polska.

 Inwestor zapewnił, że w ramach projektowanego przejazdu bramowego o wysokości dwóch kondygnacji będzie utrzymany dojazd dla służb porządkowych i ratowniczych na tyły posesji przy ulicy Bocznej 1, 3, 5, 7 oraz zadeklarował podpisanie umów służebności przejazdu. Jednocześnie inwestor zapewnił, że usytuowanie nowego budynku względem otoczenia będzie w pełni zgodne z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  pisze Natalia Golis, zastępca Biura Rozwoju Wrocławia.

Dlatego też, jak tłumaczy urzędniczka, uznano, że interes prawny mieszkańców kamienic przy ulicy Bocznej nie jest zagrożony i nie ma konieczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mieszkańcy nie zamierzają jednak składać broni i zapowiadają kolejne wnioski do magistratu, m.in. związane z warunkami zabudowy.

fot. Tomasz Matejuk


Co na to inwestor?

Przedstawiciele firmy Bouygues Immobilier Polska nie odpowiedzieli na nasze pytania związane z planowanym przedsięwzięciem.

 Inwestycja jest dopiero na wczesnym etapie proceduralnym, dlatego w pierwszej kolejności o szczegółach chcemy porozmawiać z sąsiadami i to im udzielić odpowiedzi na pytania – tłumaczy Adriana Kondratowicz, reprezentująca dewelopera.

Jak mówią nam mieszkańcy ulicy Bocznej, nieoficjalnie dowiedzieli się, że deweloper wycofa wniosek o pozwolenie na budowę i będzie chciał dogadać się z właścicielem Browaru Mieszczańskiego. Bo Browar Mieszczański też planuje inwestycję i to na sąsiednim gruncie – w grudniu zeszłego roku złożył wniosek o pozwolenie na budowę wolnostojącego budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Hubskiej 42.

Będziemy śledzić rozwój wydarzeń w tej sprawie.