DODAJ

Na Swojczycach mają powstać nowe sklepy. Urzędnicy posłuchali mieszkańców

Wrocław
Na Swojczycach mają powstać
Tomasz Matejuk
2017-01-25 12:13:29
Wrocławscy urzędnicy przychylili się do wniosków mieszkańców Swojczyc i zabrali się za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, dzięki której będą tam mogły powstać nowe sklepy. 

Na ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej, wrocławscy rajcy przyjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zespołu urbanistycznego Swojczyce Południe. Konkretnie chodzi o rejon skrzyżowania ulicy Swojczyckiej z ulicą Magellana.

Celem zmiany planu jest wprowadzenie nowych przeznaczeń terenów w zakresie dopuszczenia obiektów handlu detalicznego do 2000 metrów kwadratowych, wraz z zasadami ich dopuszczenia oraz określenie parametrów zabudowy – czytamy w uchwale.

Jak tłumaczą urzędnicy, wprowadzone zmiany umożliwią wzbogacenie i uzupełnienie zaplecza usługowego tego obszaru, umożliwiając dostosowanie oferty do aktualnej rzeczywistości gospodarczej i potrzeb lokalnej społeczności, która w tej sprawie złożyła liczne wnioski.

 Regulacja gabarytów zabudowy umożliwi harmonijne nawiązanie się nowych inwestycji do zabudowy już istniejącej, jak również do tej przewidzianej w obowiązującym planie – podkreślają autorzy uchwały.

UM Wrocławia