DODAJ

Nowoczesny kompleks biurowy za 100 mln złotych powstanie na Oporowie [WIZUALIZACJE]

Biura / Wrocław
Tomasz Matejuk
2017-05-18 11:57:55
Grupa Trans.eu planuje budowę nowoczesnego centrum technologiczno-biurowego przy ulicy Awicenny we Wrocławiu. Koszt inwestycji szacowany jest na 100 mln złotych.

Na czwartkowej sesji rady miejskiej radni zajęli się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" działki o powierzchni 35 509 metrów kwadratowych przy ulicy Awicenny na wrocławskim Oporowie

Działka jest przeznaczona w planie miejscowym pod aktywność gospodarczą. Teren nie jest objęty żadną strefą ochrony przyrody – mówił podczas sesji Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. 

To teren należący do spółki Logintrans, czyli założonej w 2003 roku firmy, która stworzyła platformę Trans.eu dla branży transportowej.

Firma chce tam przenieść swoją siedzibę z Wysokiej, a także inne swoje spółki – wyjaśniał Dariusz Ostrowski.

Przy ulicy Awicenny ma powstać nowoczesne centrum technologiczno-biurowe, o powierzchni około 20 tys. metrów kwadratowych. 

– Inwestor, jako kluczowy warunek realizacji przedsięwzięcia, wskazuje włączenie tego terenu do specjalnej strefy ekonomicznej – podkreślał Dariusz Ostrowski.

Radni wyrazili zgodę na rozszerzenie strefy 
 za było 31 rajców, przeciw  jeden, a trzy osoby wstrzymały się od głosu. Ostateczną decyzję w sprawie rozszerzenia SSE podejmie Rada Ministrów.

mat. inwestora


100 mln złotych i setka miejsc pracy

Inwestycja ma zapewnić warunki do dalszego rozwoju działalności spółki w obszarze e–gospodarki i technologii cyfrowych (w tym przede wszystkim do dalszego rozwoju platformy Trans.eu).

Końcowa wartość wydatków inwestycyjnych, które poniesie spółka oraz poziom wzrostu zatrudnienia będą uzależnione od zakresu ewentualnie uzyskanej pomocy publicznej – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Niezależnie, według przeprowadzonych przez spółkę analiz, realizacja inwestycji będzie wiązała się z poniesieniem wydatków inwestycyjnych w wysokości około 100 mln złotych. 

Te pieniądze mają zostać wydane na wybudowanie kompleksu budynków biurowych (o łącznej powierzchni ok. 20 tys. m kw.), a także sprzęt czy oprogramowanie. Firma zamierza utworzyć także około 100 nowych miejsc pracy.

Jak tłumaczył podczas sesji Dariusz Ostrowski, dzięki włączeniu do specjalnej strefy ekonomicznej, inwestor będzie mógł otrzymać ulgę w podatku dochodowym – zostanie nią objęte 25 proc. poniesionych nakładów inwestycyjnych.

– Poszerzenie strefy zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Wrocławia. A ten konkretny przypadek pokazuje, że specjalne strefy ekonomiczne wspierają także rodzimych przedsiębiorców, a nie tylko zagranicznych – podkreślał Ostrowski.

UM Wrocławia


Kim jest inwestor?

Powstała w 2004 roku platforma Trans.eu umożliwia kojarzenie partnerów, wyszukiwanie wolnych ładunków, ciężarówek, weryfikację firm oraz operacyjne realizowanie i monitorowanie zleceń transportowych. Korzystają z niej tysiące firm transportowych, spedycyjnych i załadowczych z całej Europy, a liczba realizowanych transakcji przekracza dziesiątki milionów rocznie.

Grupa Trans.eu, oprócz giełdy transportowej, oferuje także inne usługi, w tym system specjalistycznych ubezpieczeń dla transportu, faktoring, windykację, usługi prawne, certyfikację ISO28000 czy karty paliwowe.  

Poza Polską, grupa działa w 10 innych państwach Europy. Główną siedzibą firmy jest Wrocław. W 2016 roku Grupa Trans.eu zatrudniała prawie 500 osób.