DODAJ

Przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstanie Centrum Zarządzania Ruchem

Oświata / Mokronos Dolny
Przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
tuWroclaw.com
2012-02-03 11:07:18
Całodobowy monitoring dróg obszaru południowej Polski, który pozwoli na sterowanie płynnością ruchu tak, żeby wypadki i kolizje jak najmniej wpływały na płynność jazdy po drogach. Wszystko to ma być robione z Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) i Obwodu Utrzymania Autostrady A8 (OUA), którego budowa ruszy wkrótce przy węźle autostradowym północ.

Budowa centrum została podzielona na dwa etapy. W pierwszej kolejności, tj. do końca października br. powstanie Obwód Utrzymania Autostrady, który będzie stanowił zaplecze dla służb utrzymujących autostradę A8, S8, a w przyszłości również S5. Zadaniem OUA będzie całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie powyższych dróg.

Dlatego wyposażone będzie w magazyn soli, wytwórnię solanki i chlorku wapnia oraz silos na sól. Na jego terenie powstanie również m.in. parking dla samochodów ciężarowych oraz przewożących niebezpieczne ładunki.

Drugi etap, czyli budowa Centrum Zarządzania Ruchem powstanie do końca 2013 roku. Będzie to jedno z kilku centrów funkcjonujących w Polsce, a jego celem będzie zarządzanie strategiczną siecią dróg obszaru południowej Polski, tj. województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Autostrady i drogi ekspresowe południowej Polski zostaną objęte całodobowym monitoringiem, co pozwoli na sterowanie płynnością ruchu, wykrywanie lokalnych ograniczeń przepustowości (wypadki, kolizje) i sprawne uruchamianie odpowiednich procedur w zależności od zdarzenia. CZR będzie ściśle współpracować z policją, ITD, strażą pożarną, strażą miejską, ratownictwem medycznym oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Koszt inwestycji szacowany jest na 22 mln zł.


Autor: beka