DODAJ

W dawnym kasynie powstają mieszkania

Mieszkania i domy / Wrocław
W dawnym kasynie powstają
Mariusz Bartodziej
2017-12-08 17:04:55
Do końca II wojny światowej w kasynie bawiły się wojska niemieckie. W czasach PRL armia radziecka utworzyła w nim koszary. Teraz przy ulicy Koszarowej 1 powstają mieszkania.

Prywatny inwestor dwukrotnie próbował uzyskać zgodę na realizację planowanej inwestycji. Pierwszy wniosek o remont i przebudowę dawnego kasyna przy Koszarowej 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny złożył 31 marca. W połowie kwietnia uzupełnił braki formalne, a po miesiącu wycofał dokument.

Kolejną próbę podjął 23 czerwca. We wrześniu uzgodnił projekt z konserwatorem zabytków, a 13 października otrzymał pozwolenie na budowę.

Projekt przygotował Robert Niemczyk, właściciel Pracowni Architektonicznej Archi-typ Robert Niemczyk z Nysy.

fot. investphoto.pl


Od kasyna po mieszkania

Budynek był w latach 1900-1945 kasynem wojsk niemieckich. Za czasów PRL-u znajdowały się w nim koszary radzieckie. Teren przy ulicy Koszarowej został oddany Uniwersytetowi Wrocławskiemu w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa w 1995 roku wraz z prawem własności budynków, położonych na tej nieruchomości – wyjaśnia Ryszard Balicki, rzecznik UWr.

Wcześniej przez dwa lata Uniwersytet gospodarował tym obszarem na podstawie umowy użytkowania zawartej z Urzędem Rejonowym we Wrocławiu. W 2013 roku władze uczelni zdecydowały się na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 1 904 mkw., zabudowanej obiektem o pow. użytkowej 1 082 mkw.

fot. investphoto.pl


Budynek wymagał kapitalnego remontu. Brakowało w nim podłączonych mediów (wody, energii, centralnego ogrzewania), stolarki okiennej i wewnętrznej – mówi Balicki. Dodaje, że Uniwersytet nie miał ani wystarczających środków na przeprowadzenie renowacji, ani planów na wykorzystanie obiektu.

Do pierwszego przetargu 23 kwietnia 2013 roku z ceną wywoławczą 2,6 mln zł nie przystąpił nikt. W czerwcu i wrześniu uczelnia bezskutecznie próbowała sprzedać nieruchomość za kwotę 2,34 mln zł. W listopadzie obniżono ją do niespełna 2 mln zł – wciąż bezskutecznie. Do kolejnego przetargu, z ceną zmniejszoną o 300 tys. zł, doszło w kwietniu 2014 roku. Wreszcie sukces przyniósł szósty przetarg z 5 listopada. Uczelnia chciała otrzymać co najmniej 1,1 mln zł. Po raz pierwszy zgłosił się uczestnik. Przebił cenę wywoławczą o 50 tys. zł.

Prace nad przebudową dawnego kasyna na budynek wielorodzinny już trwają.

fot. investphoto.pl