DODAJ

Wrocławski lider bije kolejne rekordy – historyczne wyniki Vantage Development w 2015 r.

Mieszkania i domy / Wrocław
Wrocławski lider bije kolejne
Vantage Development S.A.
2016-03-22 16:32:46
Grupa Vantage Development ma za sobą najlepszy okres w historii, co doskonale widać po wynikach za 2015 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 95,3 mln zł i są wyższe w stosunku do bardzo dobrego 2014 roku o 54,3 proc. Grupa wypracowała prawie 12 mln zł zysku netto (20-proc. wzrost rdr), a EBIT osiągnął 16,8 mln zł (48-proc. wzrost rdr).

Mamy potencjał, by utrzymać niezwykle pozytywny trend sprzedaży w kolejnych latach. Wpływ na to będzie mieć wzbogacanie oferty na rodzimym rynku wrocławskim oraz ekspansja geograficzna, czyli wejście na warszawski rynek mieszkaniowy – zapowiada prezes Vantage Development SA Edward Laufer.

W 2015 roku Grupa Vantage stała się liderem sprzedaży na szybko rosnącym wrocławskim rynku mieszkaniowym. W trakcie 12 miesięcy nastąpił dynamiczny wzrost liczby zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali usługowych – w efekcie czego Spółka zamknęła rok znajdując nabywców na 613 lokali.

Konsekwentna realizacja strategii spowodowała, że rok 2015 był kolejnym, w którym nasza grupa dynamicznie zwiększyła sprzedaż. Wypracowaliśmy rekordowy poziom przychodów oraz rekordową liczbę zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych – wyjaśnia prezes Edward Laufer.

Łącznie w 2015 roku Grupa Vantage przekazała nabywcom 356 lokali mieszkalnych i usługowych, o 37% więcej niż w 2014 r. Segment mieszkaniowy odnotował wzrost przychodów za sprawą kontynuacji przekazań lokali w inwestycji Promenady Wrocławskie etap II, a także rozpoczęcia przekazań lokali dla przedsięwzięć Promenady Wrocławskie etap III, Centauris etap III oraz Patio House. Realizowano również przekazania lokali powstałych w projekcie Promenady Wrocławskie etap I, a także zakończono proces przekazywania domów z projektu Słoneczne Sady. Cele strategiczne Grupy Vantage na 2016 r.: Kontynuacja dywersyfikacji geograficznej działalności i rozpoczęcie realizacji kolejnych projektów poza Wrocławiem, uzupełnienie banku ziemi dla realizacji nowych projektów deweloperskich we Wrocławiu, optymalizacja zarządzania kapitałem niepracującym, optymalizacja kosztów struktur, projektowania i budowy, utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży i komercjalizacji projektów.

Grupa posiada atrakcyjne grunty na terenie Wrocławia oraz Warszawy o przeznaczeniu inwestycyjnym, które dają możliwość realizacji projektów mieszkaniowych o powierzchni ponad 106 tys. m2 oraz nieruchomości biurowych o powierzchni około 75 tys. m2 – podkreśla prezes Vantage Development SA Edward Laufer.

W 2016 r. Grupa Vantage planuje wprowadzić do oferty rekordową liczbę około 1000 mieszkań w ramach inwestycji realizowanych we Wrocławiu i w Warszawie oraz przekazać ponad pół tysiąca lokali.

***
Vantage Development to jedna z najdynamiczniej rozwijających się spółek deweloperskich w Polsce. Firma koncentruje działania we Wrocławiu, który jest jednym z najszybciej rosnących rynków budowlanych, oraz systematycznie poszerza działalności w innych miastach. Obecnie spółka rozpoczęła pierwszą inwestycję w Warszawie. Dominującym segmentem działalności grupy jest sprzedaż mieszkań, przy czym część aktywności stanowią projekty komercyjne (biurowe i handlowe). Vantage Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od 2012 roku akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.