DODAJ

Zabrze: most na Trocera otwarty

Zabrze
Zabrze: most na Trocera
graviteo
2011-10-31 23:11:13

31 października zastał otwarty dla ruchu samochodowego most na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu.

Wykonawcą prac jest firma GRÖTZ GmbH & Co KG, Gagenau kod: 76571, ul. Jahnstrasse19, reprezentowana w Polsce przez: GRÖTZ GmbH & Co KG Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Żyznej 15, 42-200 Częstochowa.


Całkowity koszt realizacji wynosi 2 117 218,87 PLN.


Zakres przeprowadzonych prac obejmuje wykonanie następujących robót:
- rozbiórkę mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu,
- budowę tymczasowej kładki dla pieszych,
- budowę nowego mostu na rzece Bytomce w ciągu ulicy Trocera w Zabrzu,
- przebudowę linii kablowych niskiego i średniego napięcia,
- przebudowę i przełożenie odcinka stalowej sieci wodociągowej poza skrzydło mostu nad rz. Bytomką w ciągu ul. Trocera w Zabrzu,
- budowę obustronnych wylotów dla odprowadzenia wód opadowych z powierzchni mostu,
- tymczasową i docelową organizację ruchu,
- gospodarkę drzewostanem wraz z wycinką drzew.


 


źródło: UM Zabrze