DODAJ

Rozbudowa DW-281 z dofinansowaniem

Zielona Góra
Rozbudowa DW-281 z dofinansowaniem
RynekInfrastruktury
2014-02-26 11:21:36

Ulica Stefana Batorego w Zielonej Górze zostanie rozbudowana dzięki dotacji celowej z budżetu państwa. Wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch przekazał prezydentowi miasta, Januszowi Kubickiemu, umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia drogowego.


 


Inwestycja będzie polegała na przebudowie odcinka ulicy Stefana Batorego od granicy miasta do Trasy Północnej. Fragment ten stanowi część drogi wojewódzkiej nr 281. Zadanie zostanie dofinansowane dotacja celową z budżetu państwa w wysokości 3,5 mln zł, co stanowi połowę całkowitych kosztów inwestycji.


 


Roboty planowane są na odcinku o długości 844,66 m. Nawierzchnia drogi zostanie wzmocniona, pojawią się nowe chodniki i zatoki autobusowe. Przebudowana zostanie też pętla autobusowa oraz oświetlenie uliczne. Zaplanowano budowę ścieżki rowerowej.


 


Dzięki realizacji inwestycji, poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych, co więcej, ograniczony zostanie poziom hałasu w terenie zabudowanym. Zwiększy się również przepustowość i płynność ruchu.


 


Ze względu na położenie, ulica Stefana Batorego w ciągu Dw-281 stanowi drogę o charakterze regionalnym. Pełni ona funkcję połączenia z głównymi arteriami biegnącymi wokół miasta oraz z innymi aglomeracjami miejskimi jak Wrocław, Szczecin i Poznań.


 


Ulica Stefana Batorego jest też drogą dojazdową do Strefy Aktywności Gospodarczej, która jest zlokalizowana przy drodze krajowej nr 32, łączącej się bezpośrednio z drogą ekspresową S3.