Bank zwiększył zaangażowanie akcyjne w spółce Alterco

Bank zwiększył zaangażowanie akcyjne w spółce Alterco

Kajtman
Kajtman
REKLAMA

13 października br. spółka Alterco przekazała w formie raportu bieżącego informację o nabyciu, przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 125 000 akcji. Bank, od lipca br., sukcesywnie zwiększał swoje zaangażowanie w akcjonariacie Alterco S.A. Rezultatem tych działań jest posiadanie obecnie, przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., 12,28% udziału w kapitale zakładowym tej spółki.  Jest to kolejny znaczący inwestor kwalifikowany, który dostrzega potencjał rynkowy Alterco S.A.


Nabycie akcji przez Bank jest ważnym wydarzeniem, potwierdzającym zainteresowanie instytucji finansowych działaniami Integratora rynku nieruchomości. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. od dłuższego czasu przyglądał się aktywności Alterco S.A. w branży nieruchomościowej i systematycznie inwestował w jej papiery wartościowe. Od lipca br., Bank zwiększał swoje zaangażowanie, aby ostateczne osiągnąć 12,28%, co obecnie odpowiada 564 625 akcjom tej spółki. Jednak dopiero transakcja z 11 października br., w myśl ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, nakazuje ujawnić znaczące zaangażowanie inwestora.

REKLAMA


Rosnące wymagania inwestorów oraz niestabilna sytuacja rynków finansowych powodują, że nie ma miejsca na pochopne i nieprzemyślane działania  na rynku kapitałowym. Budowanie giełdowego potencjału naszej Spółki jest priorytetowym zadaniem zarządu. Konsekwentnie staramy się osiągać satysfakcjonującą, dla naszych akcjonariuszy, stopę zwrotu z zaangażowanych kapitałów. Jesteśmy przekonani, że nasza strategia inwestycyjna zmierza we właściwym kierunku i jest doskonałą alternatywą na niepewne ekonomicznie czasy. Wierzymy, że przy udziale naszych biznesowych sprzymierzeńców, jakim jest m.in. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., z sukcesem zrealizujemy nasze ambitne cele inwestycyjne.” – powiedział Marek Tarchalski, wiceprezes zarządu Alterco S.A.


Udział Banku Polskiej Spółdzielczości w akcjonariacie  spółki Alterco jest gwarantem jej stabilności i mocnej pozycji na rynku kapitałowym
. Unikatowa struktura Alterco S.A. oraz specyficzny model zarządzania pozwala w trudnych ekonomicznie czasach zachować Spółce stabilność rynkową oraz finansową. Jest to możliwe dzięki umiejętności łączenia kompetencji i wiedzy z zakresu branży deweloperskiej, ekonomii  i prawa. 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA