Boneselect-Pro zainwestuje 102 mln zł w WielkopolscePixabay

Boneselect-Pro zainwestuje 102 mln zł w Wielkopolsce

Orzech
Orzech
REKLAMA

Kolejna firma zainwestuje w województwie wielkopolskim, dzięki otrzymaniu rządowego grantu. W miejscowości Brzezińskie Holendry (gmina Krzymów, powiat koniński) polska firma Boneselect-Pro Sp. z o.o. wybuduje zakład produktów powstających z przetwórstwa zwierzęcych kości spożywczych.

6 listopada 2023 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Boneselect-Pro Sp. z o.o., inwestycji polegającej na budowie zakładu produktów powstających z przetwórstwa zwierzęcych kości spożywczych w Brzezińskich Holendrach.

Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2023-2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, w maksymalnej kwocie 16 320 000,00 zł. Pomoc zostanie wypłacona przedsiębiorcy w następujących częściach:

REKLAMA

1) w roku 2023 w kwocie nie wyższej niż 6 352 000,00 zł;

2) w roku 2024 w kwocie nie wyższej niż 9 968 000,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową inwestor jest zobowiązany do utworzenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2025 r., co najmniej 60 nowych miejsc pracy, w tym 15 dla osób z wyższym wykształceniem oraz poniesienia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 102 000 000,00 zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA