Dofinansowanie na inwestycje drogowe w Łodzi gov.pl

Dofinansowanie na inwestycje drogowe w Łodzi

Wojciech.Jenda
REKLAMA

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ciągłości i spójności łódzkich odcinków dróg z istniejącą siecią drogową to główne założenia inwestycji realizowanych przez władze samorządowe Łodzi, na które z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 30 mln zł.

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafia do wszystkich samorządów, które są zainteresowane poprawą jakości dróg lokalnych na swoim terenie. Decyzją rządu dofinansowaniem została objęta także modernizacja ulic w Łodzi. Dzięki tym inwestycjom na drogach samorządowych, a także zadaniom realizowanym na drogach krajowych, poprawi się bezpieczeństwo i komfort podróżowania w mieście i regionie — powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rząd ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Łódź jest pierwszym miastem w Polsce, które uzyskało pełny ring złożony z dróg szybkiego ruchu, czyli autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14. To nie koniec inwestycji, które są realizowane przez rząd lub uzyskują rządowe wsparcie. Dziś na miejskie ulice w Łodzi przeznaczamy dodatkowe 30 mln zł. Wszystko po to, aby poprawił się komfort życia mieszkańców Łodzi i okolic – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Lista zadań miejskich została zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów 6 lutego 2023 r. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

Zadanie miejskie w Łodzi

30 mln zł wsparcia z RFRD otrzymało zadnie polegające na przebudowie dróg na terenie Łodzi. Obejmuje ono prace na odcinkach miejskich ulic:

Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Barskiej do ul. Siewnej w Łodzi;

Rozbudowa ulicy Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 do ulicy Mileszki oraz przebudowa ulicy Mileszki na odcinku od ulicy Pomorskiej do ulicy Bratkowej w Łodzi;

Rozbudowa skrzyżowania ulic Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej wraz z rozbudową ul. Pomorskiej na odc. od ul. Krokusowej do ul. Giewont w Łodzi.

Rozbudowa łódzkich ulic o łącznej długości ok. 3,5 km uzyskała wsparcie z RFRD w wysokości 30 mln zł. Łączna wartość inwestycji to około 61 mln zł. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2025 r.

RFRD w woj. łódzkim

REKLAMA

Łączna wartość środków RFRD przyznanych w latach 2019-2023 na realizację ponad 1,2 tys. zadań gminnych i powiatowych na ponad 1,4 tys. km dróg lokalnych w województwie łódzkim wyniosła ponad 900 mln zł.

W 2021 r. na zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przekazano 27,77 mln zł. Pozwoliło to na dofinansowanie 238 zadań obejmujących 323 przejścia dla pieszych.

Dodatkowo w 2023 r. na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych województwo łódzkie otrzymało dofinansowanie w wysokości ok. 60 mln zł, co umożliwi realizację 90 zadań o długości 132 km.

Obwodnice w ramach RFRD

Na liście zadań obwodnicowych zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów są 3 zadania z województwa łódzkiego, dla których łączna kwota dofinansowania z RFRD wynosi 76 mln zł:

Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484, kwota dofinansowania to 62,4 mln zł;

Budowa obwodnicy Pragi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703, kwota dofinansowania to 7,2 mln zł;

Budowa obwodnicy Kwaskowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710, kwota dofinansowania to 6,4 mln zł.

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

gov.pl

Źródło: gov.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA