Górażdże zwiększają wykorzystanie paliw alternatywnych

Górażdże zwiększają wykorzystanie paliw alternatywnych

dolnośląskie
REKLAMA

W Cementowni Górażdże uruchomiono nową instalację do transportu i podawania paliw alternatywnych. Dzięki inwestycji wykorzystanie paliw zastępczych w nowym, zmodernizowanym w 2011 r. piecu wzrośnie o około 40 proc. Docelowo w całym zakładzie ponad 60 proc. energii będzie pozyskiwane z paliw alternatywnych, a tylko 40 proc. z węgla kamiennego. Całkowity koszt inwestycji to 25 milionów złotych.

 

Redukcja kosztów produkcji i ochrona środowiska

Nowa instalacja składa się z magazynu wraz z nowoczesną automatyczną suwnicą, nowego przenośnika taśmowo-rurowego do transportowania paliw oraz urządzenia ważąco-dozującego. Cały układ pracuje w pełnej automatyce. Kluczowym elementem inwestycji była  rozbudowa istniejącego magazynu paliw zastępczych, w wyniku czego pojemność magazynowania paliw powiększyła się o dodatkowe 4300 m3. Pojemność magazynowania paliw alternatywnych to obecnie ponad 20 tys. m3. Inwestycja pozwoliła na dostarczanie paliw alternatywnych do obu pieców zarówno do kalcynatorów, jak i do palników głównych. Umożliwi zwiększenie ilości wykorzystywanych rozdrobnionych paliw zastępczych i tym samym ograniczenie zużycia paliwa konwencjonalnego, jakim jest węgiel.
- Zastosowanie paliw alternatywnych wpływa na redukcję kosztów produkcji i ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska – wyjaśnia Andrzej Balcerek, prezes Górażdże Cement SA. – Docelowo wykorzystanie paliw zastępczych do współspalania może osiągnąć poziom około 60 proc., co oznacza, że Cementownia Górażdże będzie zużywać około 400 tys. ton paliw alternatywnych rocznie. Obecnie zużywa 220 tys. ton (dane za 2011 r.). Biorąc pod uwagę ilość i możliwości technologiczne współspalania paliw alternatywnych jesteśmy jednym z liderów w polskiej branży cementowej – dodaje Balcerek.

Opony i nie tylko

Jakie paliwa alternatywne wykorzystuje Cementownia Górażdże? Są to odpady, zawierające energię, lecz nie nadające się do wykorzystania, jako surowce wtórne – głównie zużyte opony, rozdrobnione tworzywa sztuczne, odpady drzewne, odpady z przemysłu gumowego oraz tekstylia i papier. Niektóre z odpadów, np. rozdrobnione opony mają wartość energetyczną wyższą niż węgiel.

Współspalanie paliw alternatywnych przyczynia się do obniżenia emisji dwutlenku węgla.  W wyniku uruchomienia nowej instalacji emisja CO2 z paliw zmniejszy się o 10 proc. W latach 2008-2011 w Górażdże Cement S.A. dzięki współspalaniu paliw zastępczych emisja CO2  obniżyła się o ponad 420 tys. ton.

REKLAMA

- Redukcja emisji CO2 jest możliwa ponieważ stosowane w Górażdżach odpady zawierają biomasę, np. drewno, tkaniny oraz kauczuk, który wchodzi w skład odpadów gumowych. Biomasa w obowiązującym systemie handlu emisjami CO2 traktowana jest jako zero emisyjna. – dodaje Wiesław Adamczyk, dyrektor techniczny Górażdże Cement S.A. – Co ważne, wykorzystanie odpadów jako paliw alternatywnych w przemyśle cementowym pozwala je odzyskiwać energetycznie bez szkody dla środowiska. Dzięki warunkom panującym w piecach do wypału klinkieru, czyli bardzo wysokiej temperaturze wypalanego materiału (1450 oC) oraz gazów (ok. 1800 - 2000oC), jak również długiemu czasowi przebywania gazów w piecu następuje całkowity rozkład wszelkich związków chemicznych. Instalacje piecowe cementowni gwarantują, że prowadzenie w nich odzysku energetycznego odpadów jest procesem bezpiecznym dla środowiska. Dodatkowo współspalanie przebiega w środowisku zasadowym, które jest doskonałym absorberem np. siarki. Dzięki temu, że wykorzystujemy odpady mniej ich trafia na wysypiska. 

W planach

Nowa instalacja do transportu i podawania paliw alternatywnych do kalcynatora pieca obrotowego nr 2 to nie ostatnia inwestycja firmy w zakresie paliw zastępczych. Od 2013 r. na wysypiska śmieci nie będą mogły trafiać odpady biodegradowalne. Będzie trzeba je przetwarzać. Dotyczy to na przykład osuszonych osadów ściekowych z oczyszczalni miejskich. Jest to wprawdzie paliwo o dwa razy niższej kaloryczności niż węgiel, ale ze względu na emisje CO2 traktowane jest jako „zero emisyjne”, a więc firma stosując je uzyska zmniejszenie emisji CO2. Cementownia Górażdże zamierza więc zacząć wykorzystywać w procesie współspalania osady ściekowe.

- Podpisaliśmy już listy intencyjne w sprawie dostaw tego paliwa z kilkoma oczyszczalniami ścieków – mówi Wiesław Adamczyk. – Planujemy budowę nowego magazynu i instalacji, która będzie podawała do pieców suszone osady ściekowe.  


Pionierzy ekologicznych rozwiązań

Podstawowym paliwem stosowanym do opalania pieców w Cementowni Górażdże jest węgiel kamienny. Od 1997 roku zakład stosuje również, podobnie jak większość europejskich cementowni, paliwa alternatywne. Górażdże Cement SA to pierwsza firma w polskim przemyśle cementowym, która zaczęła wprowadzać odpady jako komponenty paliwa tradycyjnego. Próby współspalania paliw alternatywnych – zużytych opon samochodowych rozpoczęto w 1992 r.

Proces odzysku energetycznego odpadów w Cementowni Górażdże jest całkowicie zautomatyzowany, co zapewnia pełną kontrolę nad ilością współspalanych odpadów. Magazyn rozdrobnionych paliw alternatywnych posiada w pełni zautomatyzowany system dozowania paliw do instalacji transportujących i dozujących do pieców obrotowych. Magazyn wyposażony jest w specjalne systemy ochrony przeciwpożarowej oraz monitorowany jest przez system kamer.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA